Population in Helsinki by age, sex and district and the share of women in 2004- - Excel file

12.5.2022

From the dataset abstract

Population in Helsinki by age, sex and district and the share of women in 2004-.

Source: Helsingin väestö iän ja sukupuolen mukaan sekä naisten osuus piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen

Additional information

Field Value
Format XLSX
Size 0.44 MB
Updated 12.05.2022
Time series starts 2004
Time series accuracy