Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Pääkaupunkiseudun rakennustietoruudukko

Rakennustietoruudukko sisältää ruutukohtaista tietoa pääkaupunkiseudun rakennusten lukumäärästä, kerrosalasta ja käyttötarkoituksesta.

Aineistossa on vuodet 1997-2003 ja 2008-.

AINEISTOSISÄLTÖ

Tieto eri muuttujista esitetään ominaisuustietotaulukon sarakkeissa. Sarakkeissa olevat muuttujat ovat:

  • INDEX = Ruudut yksilöivä tunniste
  • RAKLKM = Rakennusten lukumäärä. Aineistossa on myös sarakkeet Raklkm_as ja Raklkm_muu kuvastamassa asuinrakennusten ja muussa käyttötarkoituksessa olevien rakennusten määrää.
  • KERALA = Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala ruuduittain (kerrosalan neliömetreinä Kem².)
  • KATAKER = Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus, joka määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään.
  • SUMMA = Käyttötarkoituskohtainen kerrosalasumma ruuduittain. Ilmoitetaan kolmen suurimman käyttötarkoitusluokan osalta.
  • ALUETEHOK = Aluetehokkuus. Rakennetun kerrosalan määrä suhteessa maa-alaan (yksikkö m²).

HUOMIOITAVAA

Ruutuaineisto kattaa ainoastaan alueet, joilla on rakennuksia. Yksityisyydensuojan turvaamiseksi aineistossa ei ole ruutuja, joissa rakennuksien lukumäärä on alle viisi. Aineistossa ei myöskään esitetä tarkkoja lukumääriä asumiseen tai muuhun käyttötarkoitukseen tarkoitettujen rakennuksien osalta, mikäli niiden määrä ruudulla on alle viiden. (Lukuarvo 4 sarakkeissa Raklkm_as ja Raklkm_muu tarkoittaa, että niiden lukumäärä ruudulla on alle 5, mutta kaikkiaan rakennuksia on yhteensä yli 5). Aineistosisältö ja muuttujatiedot on kuvattu tarkemmin tietokuvauslomakkeessa.

Koordinaattijärjestelmä: ETRS GK-25 (EPSG:3879)

Tarkkuus: Rakennustiedot ilmaistaan ruuduittain, joiden koko on 500 m * 500 m (uusimmissa 250 m * 250 m).

Data ja resurssit

Lisätiedot

Kategoriat
Avainsanat
Alue
Lisätietolinkit
  1. https://www.hsy.fi/sites/AvoinData/AvoinData/SYT/Tietoyhteistyoyksikko/Rakennustietoruudukko.pdf
  2. https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=14
Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hsy.fi/avoindata
Julkaistu 02.04.2012
Päivitetty 05.07.2018
Päivitystiheys
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Pääkaupunkiseudun rakennustietoruudukko. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 21.04.2019 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Käyttäjäarvio

(2)

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus