Muutoshistoria - Helsingin koko väestö ja ulkomaalaistaustaiset maan ja iän mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen