Pääkaupunkiseudun roadmap


Datavarannot avoimiksi

Teksti Petja Partanen Valokuva Pertti Nisonen

Tiedon avaamisen työrukkaseksi käynnistetty HRI-hanke on nostanut Helsingin seudun kunnat kaupunkitiedon avaamisen eturintamaan maailmassa. Visiona on, että kuka tahansa voi seurata ja ottaa osaa päätöksentekoon heti asioiden valmistelun alkuhetkestä lähtien.

Sana demokratia tuo mieleen antiikin kaupunkien yhteisistä asioista päättävän torikokouksen. 1,3 miljoonan asukkaan pääkaupunkiseudun hallinto on edennyt pitkälle tästä ideaalista. Neljä kaupunkia, kymmeniä virastoja, liikelaitoksia, yhtiöitä, kymmeniätuhansia työntekijöitä on, sanotaanko – monimutkainen koneisto. Uusi tietotekniikka antaa kuitenkin mahdollisuuden palata kansanvallan alkujuurille, pohtii Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

Yksi HRI-hankkeen aikaansaannoksista on rajapinnan poraaminen Helsingin asiakirjahallintajärjestelmään. Maaliskuusta 2013 alkaen kaupungin kaikki kokousdokumentit liitteineen ovat rajapinnasta kenen tahansa saatavilla. Pajunen katsoo pidemmälle.

“Visioni on, että kaikki päätöksenteon tiedot ovat kaikkien saatavilla.”

Asiakirjat ovat toki julkisia, mutta julkisuus ja saatavuus eivät ole synonyymejä. Tehdyt päätökset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, mutta keskeneräisistä asioista keskustelu on vaikeampaa. Paperikopiot asiakirjoista saa käyttöönsä kirjaamosta, mutta kuka tietää mitä asioita kaupungin rattaissa on vireillä. Jo Google-haku kertoisi paljon – jos tieto olisi avointa.

“Teknologian avulla tämä onnistuu. Tämän vuoden aikana mahdollisimman suuri osa Helsingin tiedosta on kansalaisten saavutettavana”, lupaa Pajunen.

Pajusen toiveena on, että kaupunkien tieto alkaisi elää myös hallinnon muurien ulkopuolella. “Kun kaikki tieto on saatavissa, koko yhteisö voi rakentaa parempaa kaupunkia.”

HRI-hankkeen vetäjien tavoitteena on, että datavarantojen avaaminen on mahdollisimman pian Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten viranhaltijoiden arkipäivää. Tämä ei kuitenkaan tapahdu hetkessä. Pajusen mukaan tiedon jakamista jarruttavat monet seikat. Joskus jarru on henkistä laatua.

“Tieto on valtaa”, Pajunen toteaa.

Tiedon avaaminen voi tuntua vallasta luopumiselta. Ainakin kyse on muutoksesta, joka tietää usein lisää työtä. Pajusen mielestä askel kannattaa kuitenkin ottaa.

“Organisaation sisällä asioihin tottuu. Avoimen tiedon kautta ulkopuoliset tarkastelevat toimintatapojamme, ja syntyy ihan aiheellisia kysymyksiä, että onko tämä paras toimintamalli.”

Se, että yhä useampi kansalainen tulee tietovarantojen avaamisen myötä kurkistaneeksi kaupungin muurien sisäpuolelle, on kehitysimpulssi kaupungin toiminnoille.

Työtavat tulevat sen myötä muuttumaan. Pajunen ottaa esimerkiksi virkakielen.

“Entiseen aikaan riitti, että kaupungin päätöksentekoon menevät esitykset on laadittu juridisesti oikeiksi.”

Kun lukijoina on päätöksentekojargoniin perehtymättömiä, täytyy tekstin olla ymmärrettävää.

“Tulevassa maailmassa tekstin kirjoittaja on myös keskeinen kaupungin toiminnasta tiedottava henkilö.”

Avointen datavarantojen lisäksi avoimuutta lisäävät uudet viestintäkanavat. Esimerkiksi Facebook ja Twitter ovat tehokkaita tiedonvälittäjiä kansalaisten ja päätöksentekijöiden välillä.

“Voi sanoa, että viiden vuoden kuluttua kaupunki on julkisena toimijana huomattavasti nykyistä julkisempi.”

Pajunen kiittää Helsinki Region Infoshare-hankkeen käynnistäjiä Helsingin kaupungin tietokeskuksessa.

“On myös mukava nähdä että HRI:n avoimen tiedon ajatusmalli etenee myös valtionhallinnossa ja muissa kaupungeissa.”

Mutta edelläkävijäkunnatkin ovat vasta alkutaipaleella. Jussi Pajunen näyttää mallia avoimuudessa. Kaupunginjohtajat tekevät työnsä puolesta paljon kuntalaisia koskettavia päätöksiä. Pian kuka tahansa voi seurata päätöksiä avoimena datavirtana AHJO-rajapinnassa.

“Kaupunginjohtajan päätökset tulevat saataville vielä ennen kesää.”

 


Teoksen tekstit on lisensoitu HRI-nimeä -lisenssillä. Teoksen uudelleenkäytön yhteydessä pitää mainita sekä tekstin kirjoittaja (Petja Partanen tai Terhi Upola) että rahoittaja (Helsinki Region Infoshare -palvelu). 

Rajapinta Helsingin asiakirjajärjestelmään avautui kaikille

Kesällä 2011 käyttöönotettu AHJO-tietojärjestelmä toi paperittoman toimiston 5000 Helsingin virkamiehen ja kuntapoliitikon käyttöön. Nyt samaan julkiseen asiakirjatietoon voi perehtyä kuka tahansa asiasta kiinnostunut.

“Tiedot ovat rajapinnan kautta saatavilla ympäri vuorokauden. Enää ei tarvitse soitella tai mennä kaupungintalon kirjaamoon”, Ahjo-järjestelmän johtava asiantuntija Katja Räisänen kertoo.

Ensi vaiheessa Open Ahjo -rajapinnan kautta on saatavilla kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat. Suurin osa tiedoista on jo nykyisin saatavilla html-dokumentteina kyseisen toimielimen sivuilta. Uuden rajapinnan kautta tieto kuitenkin tarjoillaan yhdestä osoitteesta, koneluettavassa muodossa, ja kaikkine liitetiedostoineen.

Hallinnon läpinäkyvyys ottaa uuden rajapinnan myötä pian harppauksen eteenpäin. Avoimena datana julkaistavaa päätöstietoa on pian luvassa lisää, kun kaupunginjohtajien ja muiden viranhaltijoiden päätökset tulevat saataville

Heti julkaisun jälkeen joukko rajapinnasta innostuneita kehittäjiä käynnisti Open Helsinki -hankkeen. Rajapintaa hyödyntävä verkkopalvelu lupaa kertoa reaaliajassa asukkaille, valtuutetuille, medialle ja muille mitä valtuuston esityslistoilla on ja mitä päätöksiä on tehty. Kuhunkin esitykseen ja päätökseen on uniikki URL, johon voi linkittää suoraan. Palvelussa päätöksiä voi kommentoida ja jakaa keskustelut myös sosiaaliseen mediaan.

Open AHJO -xml-rajapinta openhelsinki.hel.fi/files/

Open Helsinki -hanke www.openhelsinki.net

Visioni on, että kaikki päätöksenteon tiedot ovat kaikkien saatavilla.”

Pääkaupunkiseudun avoin tieto yhdessä palvelussa

“Kaupunkien tieto on julkista, mutta ongelma on ollut tiedon saavutettavuus”, Jussi Pajunen toteaa.

pajunen14.jpg_14375.jpg

Pääkaupunkiseudun kunnat perustivat jo vuonna 2010 Helsinki Region Infoshare -hankkeen kokoamaan kaupunkien avoimia tietoaineistoja kaikkien käyttöön.

Hri.fi -verkkopalvelun datakatalogi avautui maaliskuussa 2011. Marraskuussa 2012 hanke sai vuoden saavutus -palkinnon kaupunginjohtaja Jussi Pajuselta.

Pakinnonsaajat%200660.jpg

“Onneksi olkoon, te olette edelläkävijöitä, maailmanlaajuisesti”, kehui Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen kutsuessaan Helsinki Region Infoshare -hankkeen lavalle palkittavaksi.

hri_logo_darkBG.png