Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Helsingin teollisuusmeluvyöhykkeet

Aineistossa esitetään selvityksessä mukana olleen teollisuuden meluvyöhykkeet laskettuna ympäristömeludirektiivin mukaisilla melun tunnusluvuilla Lden ja Lyö.

Vuorokausimelutaso eli päivä-ilta-yömelutaso Lden on vuorokaudenajan mukaan painotettu keskiäänitaso. Ilta- (klo 19–22) ja yöajan (klo 22–07) melun suurempi häiritsevyys otetaan tunnusluvussa huomioon painottamalla ilta- ja yöajan melua siten, että ilta-ajan meluun lisätään 5 dB ja yöajan meluun 10 dB. Vuorokausimelutasot Lden ja yömelutasot Lyö on laskettu 4 m korkeudelle maanpinnasta.

Näillä tunnusluvuilla ja direktiivin mukaisilla arviointimenetelmillä saatuja tuloksia ei voida suoraan verrata kansallisiin ohjearvoihin tai muiden meluselvitysten tuloksiin, joissa käytetyt tunnusluvut ja laskentakorkeudet ovat erilaisia.

Data och resurser

Mer information

Grupper
Datainsamlingar
Geographical Coverage
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.hel.fi/hel2/ymk/meluselvitys/kartta.htm
Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Publicerad 27.10.2015
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin teollisuusmeluvyöhykkeet. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 16.11.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(1)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus