Helsingin pyöräväylät 2025 - Keskustan pyöräverkko 2025


Kantakaupungin pääverkkosuunnitelma pyrkii vastaamaan lisääntyvän pyöräliikenteen tarpeisiin ja osoittaa kohteet pyöräliikenteen infrastruktuurin kehittämiselle. Tavoite on tehdä pyöräilemisestä helpompaa ja turvallisempaa, jotta kaupungin asettamat tavoitteet lisääntyvästä ja turvallisemmasta pyöräliikenteestä voivat täyttyä.

Pääverkkosuunnitelma osoittaa pyöräliikenteelle tarvittavat pääreitit vuoden 2025 tilanteessa. Pääreitit muodostavat pyöräliikenneverkon rungon, jota täydentävät muut pyöräreitit ja yhteydet. Suunnitelmassa on ohjeellisesti yksilöity yksisuuntaiset ja kaksisuuntaiset pyöräliikennejärjestelyt sekä sekaliikennejärjestelyt, joissa pyöräilijät jakavat saman tilan muiden ajoneuvojen kanssa. Liikennejärjestelyjen laatuun ei muilta osin ole otettu kantaa, vaan suunnitelmat tarkentuvat tapauskohtaisesti.

Tavoitteelliselle pyöräliikenneverkolle on kansainvälisesti yleistyneitä laatukriteereitä tukena käyttäen asetettu seuraavat laatutavoitteet: turvallisuus, suoruus, vaivattomuus ja miellyttävyys.

Lisätietoa: Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkko 2025 ja pyöräliikenteen suunnitteluohje

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti SHP
Tiedoston koko 0.16 Mt
Koordinaatisto ETRS-GK25