Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen


Yleiskuvaus Energia- ja ilmastoatlaksesta

Helsingin Energia- ja ilmastoatlas on kaupungin 3D-kaupunkitietomallilla tuotettu palvelu, joka löytyy osoitteesta https://kartta.hel.fi/3d/atlas. Atlaksessa on runsas määrä rakennusten energiaan liittyviä tietoja, joita kiinteistöjen omistajat, kaupungin suunnittelijat ja energiansäästöpalveluita tarjoavat yritykset voivat hyödyntää vapaasti. Tietoaineistojen sisällöistä on päävastuussa Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut ja teknisestä toteutuksesta ja visualisoinnista on vastannut Kaupunginkanslian hanke Helsinki 3D+. Tietojen tuottamiseen ovat osallistuneet VTT, Heka Oy, Helsingin rakennusvalvontapalvelut sekä HSY. Osa tiedoista on tuotettu osana mySMARTLife-EU-hanketta. Keräämme palautetta ja kehittämisehdotuksia sähköpostiosoitteessa stadinilmasto@hel.fi lokakuuhun 2018 saakka.

Atlaksen sisältämät tietoaineistot on koottu excel-tiedostoon, jonka kuvaustekstit löydät tästä liitetiedostosta.

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Formaatti XLSX
Tiedoston koko 7.86 Mt