Seudullinen maanpeiteaineisto on pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen maa-alueet kattava maanpeitteen luokitteluaineisto, joka pohjautuu väri-infraortoilmakuvatulkintaan. Maanpeitteen luokitus jakaa alueen vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi.

​Maanpeiteaineisto on saatavissa sekä vektori- että rasteriformaatissa. Aineisto on ETRS-GK25-koordinaattijärjestelmässä. Aineistot ja niiden tuotantomenetelmät on kuvattu tarkemmin toimituksen mukana olevassa loppuraportissa. Seudullinen maanpeiteaineisto on tuotettu HSY:n johdolla yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa vuonna 2014 sekä vuonna 2016, jolloin mukana oli edellisten lisäksi myös Kirkkonummen kunta. Aineistoissa paljas maa ja muu vettä läpäisemätön pinta ovat ongelmallisia luokkia suhteessa toisiinsa (ks. menetelmäkuvaukset) ja niitä kannattaa käsitellä yhtenä luokkana.

Vektoriaineistot on jaettu maanpeiteryhmittäin omiksi tasoikseen ja rasteriaineistot 2,5 km ruutuihin. Seudullinen maanpeiteaineisto 2016 on tiedostokooltaan erittäin suuri. Kokonaisuutena toimitus on yli 17 Gt. Aineisto on jaettu kunnittain sekä formaateittain zippipaketeiksi. Alle linkitetyistä taulukoista voi tarkistaa kunkin zippipaketin tiedostokoon.

Aineistot on tilattavissa osoitteesta sepe@hsy.fi​. Aineistot toimitetaan käyttäjän määrittämältä alueelta ja rajaus voidaan tehdä myös paikkatietomuodossa (mapinfo tab tai shp), mikäli HSY:lle toimitetaan ko. rajaus. Ladattavana olevista indeksikartoista on nähtävillä rasteriaineistojen karttalehtijaot.

2018

Kirkkonummen osalta vuoden 2018 maanpeiteaineisto koostuu osittain vuoden 2016 aineistosta. Indeksikartasta voi tarkistaa aineistolähdejaon. Liitosraja on vektoriaineistoissa toteutettu siten, että vuoden 2018 luokittelutulos on yhdistetty vuoden 2016 aineistoon sulauttamalla saman ryhmän kohteet yli liitosrajan 10 cm toleranssilla siten, että vain vuoden 2018 kohteiden geometriat saivat liikkua.

Seudullinen maanpeiteaineiston 2018:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2018; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2018, © Liikennevirasto, Digiroad 2018, © Maaseutuvirasto 2018

Ohjeet:

Lataa karttalehtijaot:

2016

Perustoimituksen lisäksi alueen viherpinta on saatavilla myös versiona, jossa tiestö ja rakennukset eivät sitä leikkaa, eli viherpinta on sellaisena kuin se on tulkittu ilmakuvalta NDVI:n sekä Lidar-aineistojen avulla. Lisäksi eteläisen Espoon alueelta tuotettiin vastaavanlainen maanpeiteaineisto, jonka tuotantoprosessissa hyödynnettiin kuntien ja MML:n Lidar-aineistojen sijasta monikanavalaserkeilaimella (Titan) tuotettua tiheämpää pistepilveä. Tämä aineisto aluerajauksineen on myös saatavilla.

Seudullinen maanpeiteaineiston 2016:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2016; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2015, © Liikennevirasto, Digiroad 2016 © Maaseutuvirasto 2016, © HSL 2016

Ohjeet

Lataa karttalehtijaot

Rajapinnan osoite: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs, tasot:

 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_vesi_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_rakennus_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_puusto_yli_20m_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_puusto_2_10m_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_puusto_10_15m_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_puusto_15_20m_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_pellot_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_paljas_maa_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_paallystetty_tie_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_paallystamaton_tie_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_muu_vetta_lapaisematon_pinta_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_muu_avoin_matala_kasvillisuus_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_merialue_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_luokittelematon_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_avokalliot_2016

Ohje wfs-rajapinnan käyttöön: https://kartta.hel.fi/avoindata/dokumentit/Ohje_WFS_haku_ulkoverkko.pdf

2014

Seudullinen maanpeiteaineiston 2014:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2014; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2013, © Liikennevirasto, Digiroad 2013.

Ohjeet

Lataa karttalehtijaot

Paljaan maan ja muun vettä läpäisemättömän pinnan hankalan erotuskyvyn vuoksi vuoden 2014 aineiston kohdalla HSY teetti myös toisen ilmakuvatulkinnan samoilla lähtöaineistoilla, mutta eri menetelmällä. Uusintaluokittelussa on ohjatulla luokittelulla kartoitettu ainoastaan paljas maa sekä muu vettä läpäisemätön pinta ja lopputuote menetelmäkuvauksineen julkaistaan myös avoimena datana. Aineiston julkaisuajankohta ei ole vielä varmistunut. Aineisto on kuitenkin saatavilla pyynnöstä jo nyt. Lisätiedustelut: sepe@hsy.fi​​

Rajapinnan osoite: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs, tasot:

 • asuminen_ja_maankaytto:avokalliot
 • asuminen_ja_maankaytto:matala_kasvillisuus
 • asuminen_ja_maankaytto:paljas_maa
 • asuminen_ja_maankaytto:puusto
 • asuminen_ja_maankaytto:rakennukset
 • asuminen_ja_maankaytto:tiet
 • asuminen_ja_maankaytto:vedet
 • asuminen_ja_maankaytto:vetta_lapaisemattomat_pinnat

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hsy.fi/avoindata
Lähde HSY ja alueen kunnat
Julkaistu 28.10.2015
Päivitetty 05.06.2019
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2014
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Pääkaupunkiseudun maanpeiteaineisto. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja alkuperäinen tekijä HSY ja alueen kunnat. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 11.04.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus