Aikajana


Avoimen datan lyhyt historia

1989 Maanmittauslaitoksen Antti Rainio kirjoittaa Maankäyttö-lehdessä: “Tietoa ei pidä hinnoitella maksukykyisimpien ostajien mukaan, koska pienemmät marginaalihyödyt jäävät tällöin saamatta.
Jos tieto on kerran tuotettu, on sen käyttämisellä varmistettava kaikki mahdollinen hyöty kansantaloudessa.”

2001 www:n kehittäjä Tim Berners-Lee artikkeli “The Semantic Web” julkaistaan Scientific American -lehdessä.

2004 Avoimen datan lisensiointiin soveltuvan Creative Commons -lisenssin ensimmäinen suomenkielinenversio julki.

2006 termi ‘open data’ mainitaan todistettavasti ensi kertaa Suomessa Matt Biddulphin luennolla.

Kesäkuu 2007 Brittihallinto julkaisee Power of Information -raportin tiedon jakamisen hyödyistä

2008 Moni avoimen datan aktiivi löytää toisensa Twitterin edeltäjän Jaikun Tutkimusparvi-kanavalla. Virtuaalinen tutkimusyhteisö kokeilee uusia ryhmätyömenetelmiä ja sosiaalisen median hyödyntämistä tutkimuksessa.

Huhtikuu 2009 Peter Corbett vierailee Helsingissä kertomassa Washingtonissa järjestetystä Apps for Democracy -hankkeesta.

Toukokuu 2009 USA:n hallinnon data.gov -datakatalogi avautuu.

4.6.2009 Ensimmäinen datanavaustalkoot -työpaja kutsutaan koolle Facebookissa. “Tule mukaan jakamaan datan avaamiseen liittyvä osaamisesi ja suhteesi”

Kesäkuu 2009 Helsingin seudun seututietovisio 2020 ehdottaa tiedon avoimuutta lisäävän Helsinki Region Infoshare -hankkeen käynnistämistä.

1.10.2009 Ensimmäisen Apps4Finland -kilpailun voittajat julkistetaan MindTrek-tapahtumassa. Veropuu-visualisointi herättää ansaittua huomiota.

Marraskuu 2009 Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n raportti ehdottaa julkisen sektorin tietovarantojen avaamista maksuttomasti kaikkien käyttöön.

Marraskuu 2009 Rajapinta Helsingin seudun suositun reittioppaan tietoihin avautuu kaikkien käyttöön.

Marraskuu 2009 Forum Virium Helsinki saa tehtäväkseen HRI-hankesuunnitelman valmistelun.

Tammikuu 2010 Brittihallinnon datakatalogi data.gov.uk julkistetaan.

Helmikuu 2010 ETLAn muistio: julkishallinto rahoittaa toimintaansa tiedon myynnillä, tämä usein esteenä tiedon avaamiselle.

Maaliskuu 2010 Antti Poikolan, Petri Kolan ja Kari A. Hintikan avoimen datan opas Julkinen data - johdanto tietovarantojen avaamiseen ilmestyy.

11.3.2010 Open Knowledge Foundationin perustaja Rufus Pollock vierailee Helsingissä Open Up the City -tapahtumassa.

Maaliskuu 2010 Asiantuntijaryhmä suosittaa opetusministeriölle julkisten tietoaineistojen saatavuuden parantamista.

1.4.2010 Iso-Britannian karttalaitos avaa karttatietojaan.

Kesäkuu 2010 HRI-hanke saa ensimmäisen työntekijän, Ville Meloni aloittaa projektipäällikkönä. Pääkaupunkiseudun kaupunginhallitukset hyväksyvät HRI-hankkeen.

Kesäkuu 2010 Helsingin seudun kirjastot avaavat 680 000 teoksen kuvailutiedot kenen tahansa saataville raakadatana, ensimmäisenä eurooppalaisena yleisenä kirjastona.

22.6.2010
Hallitusohjelmaan kirjaus: ”Hallitus tekee periaateratkaisut, jotka mahdollistavat julkisen sektorin hallussa olevan tiedon avaamisen ja saatavuuden tietosuojaa vaarantamatta.”
Heinäkuu 2010 HRI:n ensimmäinen data-avaus: vuoden 2009 Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirjan 300 tilastotaulukkoa julkaistaan avoimena datana.

Syyskuu 2010 Pekka Vuori aloittaa HRI-projektipäällikkönä Helsingin Tietokeskuksen palkkalistoilla.

14.9.2010 Valtionvarainministeriö myöntää HRI-hankkeelle 205 000 euroa kuntien yhteistoiminta-avustusta.

12.10.2010 DataSuomi, Eduskunnan rajapinta ja LiveInfoBoard historian toisen Apps4Finland-kilpailun voittajia.

Marraskuu 2010 HRI-hankkeen verkkosivusto avautuu.

4.12.2010 Kansainvälinen Open Data Hackathon -tapahtuma noin kuudessakymmenessä kaupungissa ympäri maailman, myös Helsingissä. http://vimeo.com/17477945

10.12.2010 Aluesarjat.fi-tilastot viedään HRI:hin koneellisesti.

30.12.2010 HRI-verkkopalvelun alpha-versio julkaistaan osoitteessa data.hri.fi hankkeen sisäistä kehityskäyttöä varten.

1.1.2011 Maanmittauslaitos avaa paikannimirekisterin ja karttadataa laajoin käyttöoikeuksin yritysten ja kansalaisten käytettäväksi.

21.1.2011 Helsingin Sanomat julkaisee ensimmäisen avoimen datasettinsä suomalaisista kirjakustantamoista.

3.3.2011 Suomen hallitus julkistaa periaatepäätöksen julkishallinnon digitaalisten tietoaineistojen saatavuudesta: ”Tietoaineistojen tulee olla avoimesti saatavilla ja uudelleenkäytettävissä yhtenäisin, selkein ja kaikille tasapuolisin ehdoin, pääsääntöisesti maksutta.”

14.3.2011 Ensimmäinen Helsingin Sanomien järjestämä, kaikille avoin datajournalismin työpaja HS Open. Materiaalina julkista dataa, osallistujina journalisteja, graafikoita ja koodareita.

18.3.2011 www.hri.fi-verkkopalvelu avataan virallisesti ja hanke julkistetaan kaupungintalolla. Tilaisuuden avaa kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

18.3.2011 HRI julkaisee laajan pääkaupunkiseudun karttadata-aineiston, jolla voi visualisoida 20 eri ilmiötä halutuilla aluetasoilla.

12.5.2011 Helsingin seudun liikenne HSL:n mobiilikisa ratkeaa. Kuusi voittajaa palkitaan, kilpailuun osallistui kaikkiaan 60 HSL:n datavarantoja hyödyntävää mobiilisovellusta.

16.5.2011 Ylen ensimmäiset avoimet datat eli Yle Uutisten eduskuntavaalikoneen ehdokkaiden vastausdata julkaistaan Google Docs -tiedostona.

7.6.2011 Pääkaupunkiseudun kirjastojen yli kolmen miljoonan teoksen tiedot julkaistaan avoimena rajapintana.

17.6.2011 FloAppsin sukunimiä julkisista tietokannoista analysoiva Nomen Est Omen saavuttaa toisen sijan kansainvälisessä Open Data Challenge -kilpailussa. Kilpailun kaikkiin neljään sarjaan osallistui yhteensä 430 työtä.

22.6.2011 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma: “Julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten käyttöön.”

30.6-1.7.2011 Open Knowledge Conference 2011 Berliinissä keskustellaan ensi kertaa Open Knowledge Foundation Finlandin perustamisesta http://2011.okcon.org

30.6.2011 VR kokeilee datan avaamista ja antaa Apps4Finland-kilpailijoiden käytettäväksi rajapinnan Junat kartalla -palvelun lähes reaaliaikaisiin junankulkutietoihin. Kilpailijat voivat kehittää sovelluksia, jotka hyödyttävät junamatkustajia.

Elokuu 2011 Hami Kekkonen aloittaa työt HRI-hankkeen suunnittelijana.

16.8.2011 Suomen kuntien tilinpäätökset 2008-10 julkaistaan HRI:ssä.

Syyskuu 2011 Open Data Kitchen ja datakokkailua Amsterdamissa, HRI-hankkeesta tehdään pro gradu -tutkielma: Innovaatioverkostojen johtaminen ja kehittäminen.

26.9.2011 Forum Virium Helsinki ja IBM järjestävät avoimen työpajan datavisualisoinnista ja kaupunkidatasta osana Smarter Cities Challenge -ohjelmaa.

4.10.2011 Ensimmäinen VR:n reaaliaikaista dataa hyödyntävä kännykkäsovellus julkaistaan. Geosaagan suunnittelemalla Ajoissa-sovelluksella voi seurata junien aikataulussa pysymistä. http://www.ajoissa.fi/

1.11.2011 Avoin data, avain uuteen -seminaarissa huippututkijat eri aloilta kertovat, mitä tutkimusdatan saatavuus merkitsee heidän tutkimuksessaan.

3.11.2011 Maanmittauslaitos esittää, ettei sen tarvitsisi enää periä käyttöoikeusmaksuja maastotietoaineistojensa käyttäjiltä. Datan avaamiseksi ilmaiskäyttöön MML:n maksuasetusta pitää muuttaa.

21.11.2011 Valtiovarainministeriön budjettiosasto vastustaa maastotietojen ilmaista jakamista.

22.11.2011 Vuoden 2011 Apps4Finland -kilpailuun osallistuu ennätykselliset 140 työtä.
Visualisointisarjan voittaa tämän julkaisun kansikuvanakin esiintyvä Lauri Vanhalan Helsinki Public Transport Visualized.

31.11.2011 Ensimmäinen Open Knowledge Suomi Meetup avoimen tiedon yhteisöille ja verkostoille.

1.12.2011 Koko pääkaupunkiseudun kattavat asukastiedot, rakennuskanta ja rakennusmaavarantotiedot 500 x 500 metrin ruutuina julki.

13.12.2011 EU:n komission tiedonanto laskee julkisen datan avaamisen hyödyiksi 140 miljardia euroa.

14.12.2011 HRI julkaisee Helsingin liikenneonnettomuuksien tapahtumapaikat ja onnettomuuslajit paikkatietoaineistona 2000-2010.

21.12.2011 Maanmittauslaitos saa sittenkin antaa maastokarttansa ja ilmakuvansa ilmaiseksi kansalaisten ja yritysten käyttöön, päättää hallituksen raha-asiainvaliokunta.

21.12.2011 Helsingin kaupungin vuosien 2009 ja 2010 tilinpäätöstiedot julkaistaan HRI:ssä.

21.1.2011 IBM Smarter CitiesChallenge -raportti ehdottaa, miten Helsinkiä voi kehittää avoimen datan avulla.

25.1.2012 Tilastokeskus myöntää maksuttomissa tilastotietokannoissaan julkaistuille tiedoille maailmanlaajuisen, peruuttamattoman jatkokäyttöoikeuden sekä kaupallisiin että ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

30.1.2012 Ta-daa, dataa! Avoimen datan kolmiviikkoinen ulkomainoskampanja tekee tiedon visualisointia tunnetuksi.

31.1.2012 Euroopan komissio valitsee saman datakatalogiteknologian (CKAN) kuin HRI:llä.

4.2.2012 Invisible City -seminaari ja -työpajat Korjaamolla. Tapahtuman teemoina avoin tieto, visuaalinen suunnittelu ja älykäs kaupunki. Tilaisuus on osa World Design Capital Helsinki 2012 designpääkaupunkiviikonloppua.

9.2.2012 Valtiovarainministeriön asettama työryhmä esittää, että viranomaisten välinen, tiedon sähköinen vakiomuotoinen luovutus viranomaistarkoituksiin on tästedes ilmaista.

9.3.2012 Vuosittaisten Kaupunkitutkimuksen päivien yhtenä teemana on tällä kertaa avoin data, avoin kaupunki: kaupunkitutkimuksen digitaalinen ulottuvuus.

Maaliskuu 2012 Pääkaupunkiseudun palvelukartta saa uuden rajapinnan, ja sen tietosisältö laajenee.

13.3.2012 Apps4Finland -kilpailussa palkittu suomalaisyritys Neligrate saa Parkkinappi-sovelluksestaan myös ruotsalaisen Anders Wall -säätiön jakaman arvostetun yrittäjyyspalkinnon.

22.3.2012 Valtioneuvoston kannanotto: “Hallitus avaa julkiset tietovarannot systemaattisesti ja mahdollisimman nopeasti kansalaisten ja yritysten hyödynnettäviksi.

Tätä kautta haetaan kasvusykäystä uudelle yritystoiminnalle, joka nojaa mm. ohjelmistoalan vahvaan osaamispohjaan.”

20.3.2012 HRI-verkkopalvelun avoimen datan metadatat julkaistaan.

23.3.2012 Vuoden tietotekniikkavaikuttajaksi nimetään avoimen datan puolesta pitkään työskennellyt Antti Rainio Maanmittauslaitokselta.

16.4.2012 AHJO-työpajassa parikymmentä virkamiestä ja sovelluskehittäjää pohtii, miten avata Helsingin asiakirjajärjestelmän tiedot. AHJO-järjestelmässä on tieto kaikista kaupungin päätöksenteon rattaissa etenevistä asioista.

20.4.2012 Vantaan talousdata HRI-palveluun. Yksityiskohtaisessa Excel-tiedostossa on yli 100 000 riviä, muutaman euron hankinnoista aina erikoissairaanhoidon HUS-palvelusopimuksen 180 miljoonan kuluerään.

27.4.2012 Suomalainen Verokuitti-palvelu on ehdolla kansainväliseen journalismipalkintoon.

28.4.2012 The Data Journalism Handbook julkaistaan ilmaiseksi verkossa.

9.5.2012 Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen latauspalvelu avataan.

10.5.2012 Helsingin kaupunki järjestää ensimmäisen tapaamisen kaupungin tietovarannoista kiinnostuneille sovelluskehittäjille.

21.5.2012 Helsingin Sanomat perustaa datajournalismiryhmän Suomen ensimmäisenä mediatalona.

6.6.2012 Helsingin Sanomat alkaa julkaista gallupiensa taustamateriaalia avoimena datana.

10.9.2012 YLE:n MOT-ohjelman yhteydessä julkaistaan avoimesti lisensoituna kattava kooste Suomessa toimivien yritysten saamista tukirahoista yli 15 vuoden ajalta. Aineisto kertoo Tekes-tuet vuosilta 1997–2012 ja listaa yritystukia yhteensä yli 5 miljardin euron edestä.

15.9.2012 http://data-cuisine.net/ oikeata kokkailua avoimella datalla!

21.9.2012 Datavaalit-hanke alkaa koota verkkoon pysyvää tietovarastoa Suomen vaaleista.

17.-22.9.2012 Maailman suurin avoimen tiedon tapahtuma Open Knowledge Festival kokoaa Helsinkiin yli tuhat kävijää sadasta maasta.

28.9.2012 HRI julkaisee juridiikkatietoa julkishallinnon datajulkaisijalle.

Lokakuu 2012 Ensimmäinen avoimen datan pilottikoulutus pääkaupunkiseudun kuntien työntekijöille.

2.10.2012 HRI:n talousdata-työpajassa tarjoillaan eväitä Vantaan avoimen talousdatan ymmärtämiseen.

20.-21.10.2012 Wärkfest -Tee-se-itse-festivaalilla Kaapelitehtaalla päivystää HRI:n avoimen datan kokkauspiste, joka tutustuttaa uutta yleisöä avoimeen dataan.

11.10.2012 Helsinki voittaa World e-Governments Organizationin kilpailun maailman parhaasta sähköisestä hallinnosta Open City -sarjassa.

23.10.2012 Espoon kaupunki avaa aurinko- ja geoenergiakartat.

31.10.2012 Tekes järjestää tilaisuuden, jossa ideoidaan avoimen datan liiketoimintamahdollisuuksia.

6.11.2012 ProGIS ry myöntää HRI:lle paikkatietoalan kunniamaininnan, perusteluina innovatiivisuus, rohkeus ja esimerkillinen toiminta paikkatietoalalla.

20.11.2012 HRI saa Helsingin kaupunginjohtajan vuoden saavutus 2012 -palkinnon.

4.12.2012 Vuoden 2012 Apps4Finland-kilpailun voittajiksi valittiin mm. Blindsquare, Datavaalit ja ideasarjassa Avoin API oman kodin energiankulutuksen seurantaan.

12.12.2012 Jyväskylän datakatalogi data.jyvaskyla.fi avataan.

20.12.2012 Verohallinnon ensimmäinen data-avaus, 300 000 riviä tietoa vuonna 2011 maksetuista yhteisöveroista, HRI:n datakatalogiin.

21.12.2012 Open Knowledge Finland -yhdistys perustetaan. Perustajajäseninä on 64 henkilöä ja 17 organisaatiota.

22.12.2012 Tampere julkistaa avoimen datan verkkosivuston www.tampere.fi/avoindata

19.2.2013 Helsingin uusi sähköinen palautejärjestelmä sisältää rajapinnan, jonka avulla kaupunki voi vastaanottaa palautetta ja ohjata sen suoraan oikealle taholle. Metro-lehden Pitäiskö fiksata -palvelu on rajapinnan ensimmäinen hyödyntäjä.

28.2.2013 Ilmatieteenlaitos avaa latauspalvelunsa beta-version: http://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-beta. Säätiedot muuttuvat avoimiksi kesästä 2013 alkaen.

13.3.2013 1000 data-aineistoa www.hri.fi-verkkopalvelussa.

18.3.2013 Helsingin kaupungin asiakirjahallintajärjestelmä Ahjo saa avoimen rajapinnan. Päätöksentekoasiakirjat ovat nyt avoimena datana kaikkien saatavilla.

29.4.2013
HRI-verkkopalvelun 2-vuotissynttärit!

Teoksen tekstit on lisensoitu HRI-nimeä -lisenssillä. Teoksen uudelleenkäytön yhteydessä pitää mainita sekä tekstin kirjoittaja (Petja Partanen tai Terhi Upola) että rahoittaja (Helsinki Region Infoshare -palvelu).