Miten maailma muuttuu, kun kaikki julkiset datavarannot ovat avoimia?


Parhaassa tapauksessa avoin data voi synnyttää uuden informaatioinnovaatiosektorin Suomen yrityskenttään.”

Roope Takala
Head of Innovation Programs, Nokia

Manuaalisen työn tarve vähenee, sekä virkamiehillä että datan käyttäjillä. Medialta ja yksityisiltä ihmisiltä tulee paljon yhteydenottoja verottajalle. Jos kaikki tieto on jo automaattisesti odottamassa hakua, se tehostaa tekemistä huikeasti.”

Johanna Kotipelto
Ylitarkastaja, Verohallinto

Jo se, ettei tietoa piilotella, parantaa yhteisön tunnelmaa. Mutta kaikki riippuu siitä, mitä nokkelat innovaattorit tiedolla keksivät tehdä. Joku voi keksiä jotain loistavaa, mitä emme osaa nyt kuvitellakaan.”

Pekka Sauri
Apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki

Kun tieto on avoimesti saatavilla, on vaikeampi esittää heittoja ja väitteitä ilman perusteita.”

Petri Kola
Puheenjohtaja, Open Knowledge Foundation Finland

Voi sanoa että kaikki muuttuu. Kun kaikki tieto on saatavissa, koko yhteisö voi rakentaa parempaa kaupunkia.”

Jussi Pajunen
Kaupunginjohtaja, Helsinki

Tiedon avoin saatavuus mahdollistaa tietojen yhdisteltävyyden uusiksi palvelukokonaisuuksiksi.Kansalaisten tiedonsaanti heitä koskevista ja kiinnostavista asioista voi monipuolistua. “

Tuija Aalto
Strategiapäällikkö, YLE

Avoimen tiedon merkitys korostuu erityisesti asukas- ja asiakasnäkökulman vahvistumisena kaupungin palvelutuotantoa suunniteltaessa ja kehitettäessä.”

Jukka Mäkelä
Kaupunginjohtaja, Espoo

Tietokäsitys muuttuu ja monipuolistuu. Tiedon lukutaito paranee, ja lähdekritiikki.”

Anne Kauhanen-Simanainen
Neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö

Kymmenen vuoden päästä avoin data on käytänne. Ihmisten arki on entistä sujuvampi. Aika riittää enempään. Kuluttajalla on enemmän vaihtoehtoja. Sovelluskehittäjillä on valtavasti ja monipuolisesti avointa dataa käytössä. Avoimen datan liikkeestä on kasvanut vahva globaali verkosto.”

Asta Manninen
Johtaja, Helsingin kaupungin tietokeskus

 


Teoksen tekstit on lisensoitu HRI-nimeä -lisenssillä. Teoksen uudelleenkäytön yhteydessä pitää mainita sekä tekstin kirjoittaja (Petja Partanen tai Terhi Upola) että rahoittaja (Helsinki Region Infoshare -palvelu). 

Hallinnon läpinäkyvyys paranee. Yksityishenkilöt pystyvät käsittelemään tietoa, ja ottamaan asioista selvää nykyistä helpommin. Olisi hienoa, jos kymmenen vuoden kuluttua jokaisella kansalaisella olisi kansalaistili, jossa olisi yleisimmät viranomaispalvelut yhdellä luukulla: verotuksesta äänestämiseen.”

Mikael Vakkari
Neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö

Kun kaikki merkittävät julkishallinnon tietoaineistot ovat kaikkien saatavilla ja käytössä, syntyy parempia päätöksiä, parempia kansalaispalveluita ja parempia kaupallisia sovelluksia. Kun aineistot ovat maksuttomia, kynnys uuden kokeilemiseen t&k-toiminnassa on paljon matalampi.”

Antti Rainio
Johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos

Yhteiskunnan sisäinen tehokkuus kasvaa. Tietovarantoihin tehty investointi hyödynnetään entistä paremmin.”

Antti Kosonen
Johtaja, Maanmittauslaitos

Jos kaikki julkishallinnon tietovarannot olisivat avoimena raakadatana saatavilla, syntyisi Suomeen todennäköisesti uusia IT-alan kasvuyrityksiä. Näin on aiemmin tapahtunut USA:ssa. Mikäli Suomi toimisi muita eurooppalaisia maita nopeammin, syntyisi etulyöntiasema, joka mahdollistaisi kansainvälisen kasvun.”

Antti Ritvos
CTO, Tieto Oyj

Tieteelliselle vertaisarvioidulle tiedolle on entistä enemmän kysyntää ja käyttöä, mutta valtavan informaatiopaljouden hallitsemiseksi ja ymmärtämiseksi tarvitaan lähdekritiikkiä ja yleisivistystä.”

Ilkka Niiniluoto
Kansleri, Helsingin yliopisto

Se synnyttää yhdessä tekemisen kulttuuria ja tekee kaupungista toimivamman ja hauskemman. Mitä enemmän suunnittelijoita, sitä enemmän voimaa, iloa ja ideoita esimerkiksi uusien palveluiden kehittämiseen.”

Ritva Viljanen
Apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki

Teoksen tekstit on lisensoitu HRI-nimeä -lisenssillä. Teoksen uudelleenkäytön yhteydessä pitää mainita sekä tekstin kirjoittaja (Petja Partanen tai Terhi Upola) että rahoittaja (Helsinki Region Infoshare -palvelu).