Helsinki Loves Developers

Öppna data som en utgångspunkt för öppen dialog, nya insikter och innovationer!

Nyttorna av öppna data kan inte förverkligas om de inte tas i bruk. Städerna i huvudstadsregionen erbjuder en ökande mängd offentliga data som öppna data. De här städerna deltar också i en öppen samhällelig dialog för att utnyttja den potential som öppna data har.

Helsinki Loves Developers, Hel<3Dev, är ett utmärkt koncept för att stärka den öppna dialogen och samarbetet mellan utvecklare. Idén med Hel<3Dev är att erbjuda en öppen plattform och träffar för diskussion och gemensamt skapande. En ytterligare plattform är webbplatsen Helsinki Loves Developers som erbjuder teknisk dokumentering och detaljer om API:er för återutnyttjande, kontributioner och diskussioner. Konceptet Hel<3Dev skapades av Helsingfors stad och Forum Virium Helsinki år 2012.

Ytterligare information

Helsinki Loves Developers på Facebook
Open Data Finland på Meetup

Förespråkarna för öppna data på Helsingfors stad ordnar regelbundna Helsinki Loves Developers möten i Helsingfors. Vem som helst som är intresserad är varmt välkommen att delta på de här mötena. Tillsammans kan vi skapa smartare städer att bo och arbeta i! Alla möten har specifika teman med expertpresentationer och demonstrationer.

Mer information om Helsinki Loves Developers mötena i Facebook group Helsinki Loves Developers. Välkommen!