Material och logotyper

Den här sidan innehåller material och logtyper för tjänsten Helsinki Region Infoshare. Materialen lyder under licensen Creative Commons 4.0 BY license.

Presentationer


Videoklipp


Broschyrer och publikationer

  HRI:s broschyr (på engelska) på fyra sidor, som kort förklarar HRI-tjänsten och processen bakom öppnandet av data, och demonstrerar användningssyften och nyttor av öppna data. Broschyren finns också på finska.
   
    År 2013 publicerade Helsinki Region Infoshare en hand book (på engelska) som ger incitament för öppnande av offentliga data, och berättar hur öppna data slog igenom inom den offentliga förvaltningen i Finland.

Logotyper

 
Alla versioner av logotyperna, Illustrator
Logotyp för ljus bakgrund, PNG

Logo för ljus bakgrund, EPS
Logo för mörk bakgrund, PNG
Logo för mörk bakgrund, EPS

 


HRI:s gamla kategorisymboler

HRI’s kategorisymboler

HRI:s gamla kategorisymboler, PNG
HRI:s gamla kategorisymboler, EPS