Material och logotyper

Den här sidan innehåller material och logtyper för tjänsten Helsinki Region Infoshare. Materialen lyder under licensen Creative Commons 4.0 BY license.

Presentationer


Videoklipp


Broschyrer och publikationer

Framsidan av HRI:s broschyr.   HRI:s broschyr (på engelska) på fyra sidor, som kort förklarar HRI-tjänsten och processen bakom öppnandet av data, och demonstrerar användningssyften och nyttor av öppna data. Broschyren finns också på finska.
   
Framsidan av HRI:s Two years of open data publication.     År 2013 publicerade Helsinki Region Infoshare en hand book (på engelska) som ger incitament för öppnande av offentliga data, och berättar hur öppna data slog igenom inom den offentliga förvaltningen i Finland.

Logotyper

HRI:s logotyper.


HRI:s gamla kategorisymboler

HRI:s gamla kategorisymboler.