Pääkaupunkiseudun tilastotietokannan uudistus näkyy datojen lukumäärässä

Pääkaupunkiseudulla kerättävät julkisesti ja suurelta osin avoimena datana jaossa olevat tilastotiedot on koottu yhteiselle alustalle osoitteeseen stat.hel.fi. Sivustolta löytyy aikaisemminkin hri.fi:ssä kuvattu Aluesarjat-tilastokokonaisuus, joka sisältää tietoa esim. väestöstä, työvoimasta ja asumisesta. Lisäksi alustalle on koottu muitakin tilastoja, kuten Helsingin ympäristötilasto, Helsingin hyvinvointitilastot, Nordstat-tilasto sekä Aluesarjojen arkistoidut tilastot. Uudistus aiheutti muutoksia myös hri.fi:ssä kuvattuihin metatietoihin ja linkityksiin.

Uudistuksen yhteydessä tuli tarve päivittää hri.fi:hin tehtyjä linkityksiä ja tilastojen metatietokuvauksia. Käyttäjälle tehdyt päivitykset näkyvät vähentyneenä tietoaineistojen määränä: aikaisemmin Aluesarjat-tilastokokonaisuuden tietoaineistoja oli yhteensä 208, muutosten jälkeen niitä on 129.

Tietoaineistojen määrän muutos ei tarkoita sitä, etteikö sama määrä dataa olisi edelleen saatavilla ja käytettävissä avoimena datana. Syynä tietoaineistojen vähentyneeseen määrään HRI:ssa on se, että päättyneiden aikasarjojen kuvaukset päätettiin poistaa näkyvistä sekaannuksien välttämiseksi. Arkistoidut aikasarjat ovat kuitenkin osa tietokantaa ja ne ovat yhä saatavissa ja käytettävissä avoimena datana.

Lisäksi aikaisemmin yksittäisinä tietoaineistoina kuvatut Helsingin historialliset tilastot on nyt kuvattu yhdessä tietoaineistossa reilun neljänkymmenen erillisen kuvauksen sijaan. Historiallisista tilastoista selviää mm. asuinhuoneistojen keskimääräinen kuukausivuokra markoissa huoneluvun mukaan 1940-luvulla, elinkeinoryhmän “kotoiset toimet” osuus väestöstä sekä 1800-luvun lopun yleiset kuolinsyyt. Helsingin historiallisten tilastojen koostamiseen ja käyttöön voi tutustua lukemalla Helsingin historiaa numeroina kolmelta vuosisadalta -raportin.

Pienempi yksittäisten tietoaineistojen määrä auttaa toivoaksemme käyttäjiä etsimänsä datan löytämisessä ja helpottaa metatietojen ylläpitoa. Jokaisen tilaston metatiedot ovat jatkossakin saatavilla Px-Web-tietokannassa Alaviitteet-osiossa.

Uudistuksen jälkeen tietoaineistojen kuvauksista löytyy linkit kyseiseen tilastoon stat.hel.fi:n PxWeb-tietokannassa. Tietokantaa on mahdollista käyttää käyttöliittymän (esim. Aluesarjat-tilastojen käyttöliittymä) tai rajapinnan kautta. Linkki rajapintaan ja ohjeet sen käyttöön on listattu Pääkaupunkiseudun tilastorajapinta -datan kuvaukseen.

Helsingin kaupungilla työskentelevä Claudia Bergroth kertoi stat.hel.fi-uudistuksesta sekä antoi vinkkejä tilastotietokannan käyttöön 2.12.2021 HRI Loves Developers: Väestötilastoja avoimena datana -kehittäjätapaamisen puheenvuorossaan alkaen videon kohdasta 42:22. Myös Tilastokeskuksen Markku Huttunen kertoi vinkkejä samaisen PxWeb-alustan käyttöön tilaisuuden puheenvuorossaan. Lisätietoa väestötilastotapahtumasta ja tilaisuuden esitysmateriaalit tästä artikkelista.

Tietoaineistojen kuvauksista poistettiin ylläpidon helpottamiseksi aikaisemmin saatavilla olleet suorat PC-Axis-tiedostojen latauslinkit. Tiedostojen käyttö ei onnistu tyypillisimmillä toimistosovelluksilla, joten PC-Axis-tiedostoja ei ladattu suuria määriä. Datan saa kuitenkin edelleen helposti omaan käyttöön valitsemalla käyttöliittymästä haluamansa muuttujat ja tallentamalla poiminnan vaikkapa csv- tai xslx-muodossa.

Uudistuksen yhteydessä hri.fi:hin lisättiin myös “uutta” tilastodataa, joka oli aiemmin jäänyt kuvaamatta HRI:hin. Myös Helsingin ympäristötilaston kuvaus päivitettiin ja dataan lisättiin linkki rajapintaan ja ohjeet sen käyttöön. Lisäksi uudistuksen yhteydessä julkaistiin avoimena datana helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvointiin keskittyvä tilastokanta (lasten ja nuorten hyvinvointi Helsingissä) sekä pohjoismaisena yhteistyönä koostettava Nordstat-tilastokanta (Nordstat: tilastoja Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista ja kaupunkiseuduista).

Kuvankaappaus vanhasta Helsingin seudun aluesarjojen verkkosivuista, jossa käyttäjille ilmoitetaan palvelun muutosta uudelle sivulle.

Kuvankaappaus uusista Aluesarjat sivuista, jotka ovat nyt korvanneet vanhat sivut.
Aikaisempi aluesarjat.fi-verkkosivu (ylempi kuva) poistuu lähiaikoina käytöstä pääkaupunkiseudun tilastotietokannan siirryttyä uudelle stat.hel.fi-alustalle (alempi kuva).