HRI:n suosikkidatat: Postinumeroalueet yhä ykkösenä

HRI-palvelun lataustilastojen ykkönen pysyi vuonna 2017 entisellään. Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet -tiedostoa ladattiin yli 3 200 kertaa, siis lähes kolminkertaisesti seuraavaksi kirineeseen Helsingin 3D-kaupunkimallit -aineistoon verrattuna. Mihin postinumeroita oikein tarvitaan?

”Postinumeroita kyseltiin avoimena paikkatietona jo silloin, kun aloitin työt HRI:ssa seitsemän vuotta sitten”, HRI:n Hami Kekkonen kertoo.

Postinumeroalueet ovat sovelluskehittäjien peruspaikkatietoa, jota tarvitaan erilaisissa verkkopalveluissa ja visualisoinneissa. Postinumeroalueittaista dataa on myös paljon tarjolla. Esimerkiksi Tilastokeskuksen avoin Paavo-aineisto sisältää yli sata postinumeroalueittain tilastoitua muuttujaa ihmisten koulutustasosta aina eri toimialojen työpaikkamääriin.

Postinumeroalueiden aluejakoa tarvitsee moni verkkosovellusten tekijä.

”HRI:sta ladattava Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet -aluejako on Tilastokeskuksen valtakunnallista aluejakoa tarkempi”, Kekkonen kertoo. Niinpä useimmat pääkaupunkiseudun datavisualisointien tekijät lataavat HSY:n ja kaupunkien yhteistyössä ylläpitämän aineiston HRI-palvelusta KML- tai Mapinfo-formaatissa, tai hakevat aluejaon suoraan HSY:n avoimesta rajapinnasta.

Posti avasi postinumero- ja -osoitetietonsa maksuttomaan käyttöön vuonna 2013, mutta postinumeroiden aluejakoa se ei tarjonnut. HRI:n myötävaikutuksella pääkaupunkiseudun postinumerot saatiin julki avoimena karttatietona vuonna 2015. Siitä lähtien aineisto on keikkunut lataustilastojen kärjessä. ”Tosin latausmääriin on vaikuttanut sekin, että HRI:n etusivulla olleen top 10 -listan ykköseksi noussut aineisto myös pysyi siellä. Listaus ruokki itseään, joten päädyimme poistamaan sen etusivulta sivustouudistuksen yhteydessä”, Hami Kekkonen selittää.

hri.fi:n kävijä- ja latausmäärien kehitys.

Muita kestosuosikkeja ovat Helsingin vuonna 2016 julkistetut 3D-kaupunkimallit sekä taloushallintojärjestelmistä koostettavat aineistot kaupunkien hankinnoista. Myös historialliset kartat kiinnostavat ihmisiä, ja ajantasa-asemakaavalle on kysyntää. Yllättävimmästä päästä top 10 -latauslistalla ovat Korkeasaaren kävijätilastot sekä Helsingin seudun kuolleet -tilasto.

HRI-palvelun kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti aina palvelun avaamisesta 2011 lähtien. Sen sijaan tiedostolatausten huippuvuosi oli vuonna 2015. Yksi syy latausmäärien tasaantumiselle on se, että yhä useammat datajulkaisijat tarjoavat tiedostojen rinnalla aina ajantasaisia avoimia rajapintoja. Kun verkkopalvelu hakee vaikkapa postinumeroalueet suoraan HSY:n rajapinnasta, ei HRI-palvelun lataustilastoon jää siitä jälkeä.

Sen lisäksi datakatalogien suomalainen pioneeripalvelu HRI on saanut rinnalleen muita avoimen tiedon katalogeja. ”HRI:ssa olevien aineistojen metadatat kopioituvat joka yö automaattisesti Suomen keskitettyyn avoindata.fi-palveluun ja sieltä edelleen EU:n avoimen datan portaaliin. Saman datan voi nykyisin ladata monesta paikasta”, Hami Kekkonen kertoo.

HRI:n ladatuimmat 2017

Aineisto

Latauksia

Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet 3 238
Helsingin 3D-kaupunkimallit 1 314
Helsingin kaupungin ostot 759
Helsingin kaupungin kartta vuodelta 1925 688
Helsingin tilastollinen vuosikirja 2016 557
Korkeasaaren kävijämäärät 487
Helsingin seudun kuolleet iän ja sukupuolen mukaan   482
Helsingin ajantasa-asemakaava 407
Pääkaupunkiseudun äänestysaluejako 345
Vantaan kaupungin ostot 317