HRI sai Euroopan komission innovaatiopalkinnon

HRI palkittiin tänään (6.6.2013) EU:n julkishallinnon innovaatiokilpailussa. Palkintorahoilla kehitetään edelleen HRI-palvelua ja edistetään muun muassa kaupunkilaisten tiedonsaantia kaupunkien päätöksenteosta. Palkintosumma on 100 000 euroa.

Helsinki Region Infoshare palkittiin EU:n julkishallinnon innovaatiokilpailussa kansalaisia hyödyttävien palvelujen sarjassa. Palkinnon vastaanottivat tänään Corkissa, Irlannissa järjestetyssä Week of Innovative Regions in Europe (WIRE 2013) -konferenssissa Helsingin kaupungin tietokeskuksen johtaja Asta Manninen ja HRI:n projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsingistä. Palkintoraati valitsi voittajat neljän kriteerin perusteella: aloitteen omaperäisyys ja monistettavuus, taloudellinen merkitys asianomaiselle yhteisölle, sosiaalinen merkitys asianomaiselle yhteisölle sekä palkintorahan suunniteltu käyttötarkoitus.

Lisätietoa kilpailusta

European Prize for Innovation in Public Administration -kilpailun verkkosivut:
www.ec.europa.eu/admin-innovators

Palkintorahoilla on tarkoitus kehittää edelleen HRI-palvelua sekä edistää muun muassa maaliskuussa avatun Helsingin kaupungin sähköisen päätöksentekojärjestelmän (Ahjo) yhteensopivuutta muiden tietojärjestelmien ja -lähteiden kanssa. Open Ahjo tarjoaa julkista asiakirjatietoa yhdessä osoitteessa koneluettavassa muodossa kaikkine liitetiedostoineen. Saatavilla on Helsingin kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat. Ahjoon tuottaa sisältöä noin 5 000 kaupungin viranhaltijaa ja valtuutettua.

”Palkintorahalla on tarkoitus edistää Ahjossa olevien päätöksentekotietojen yhteensopivuutta kaupungin muiden tietojen, kuten talous- ja paikkatietojen sekä tilastojen kanssa. Haluamme myös, että avoin tieto innostaa kehittämään uusia innovatiivisia palveluja kansalaisille”, Asta Manninen toteaa. ”Jatkossa kokemuksia on tarkoitus jakaa muille vastaaville toimijoille meillä ja muualla.”

Innovaatiokilpailuun osallistui 203 ehdotusta ympäri Eurooppaa. Euroopan komission järjestämässä European Prize for Innovation in Public Administration -kilpailussa etsittiin uusia tapoja parantaa julkishallintoa. Kaikkiaan palkintoja myönnettiin yhdeksälle hankkeelle. Palkintorahat on kilpailun sääntöjen mukaan käytettävä hankkeen jatkokehitykseen ja tunnetuksi tekemiseen.