HRI Loves Developers: Dataa osallisuudesta

Asukkaat ja yritykset pystyvät vaikuttamaan ja osallistumaan kaupungin toimintaan monin eri tavoin. Osa tähän vuorovaikutukseen liittyvästä datasta on anonymisoitu ja julkaistu avoimena datana. Millaista osallisuuteen liittyvää dataa kaupungit tarjoavat? Miten sitä on hyödynnetty ja mitä hyötyä siitä on käyttäjille ollut – entä kaupungille itselleen? Entä mitä uusia mahdollisuuksia tekstianalytiikka tuo datan hyödyntämiseen?

Tervetuloa HRI Loves Developers: Dataa osallisuudesta -etätapahtumaan torstaina 16.11. klo 15-18! Tapahtumassa esitellään eri tyyppisiä, avoimena datana julkaistuja osallisuus-teemaan liittyviä datoja ja niiden hyödyntämisesimerkkejä. Lisäksi tapahtumassa esitellään tekstianalytiikan mahdollisuuksia suurten tekstimassojen, kuten palautteiden, analysoinnissa.

Tapahtuma järjestetään etänä Teams-alustalla ja siihen oli ennakkoilmoittautuminen. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton ja se pidetään suomeksi. Tapahtumasta tehdään tallenne.

Ohjelma

15.00 Tervetuloa (Hami Kekkonen, HRI / Helsingin kaupunki)
15.10 Kaupunkilaisten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet Helsingissä (Jarkko Laaksonen, Helsingin kaupunki)
15.30 Osallistuva budjetointi (Jenni Erjansola, Helsingin kaupunki)
15.45 Talvikunnossapitokyselyn vastaukset (Sari Yli-Säntti, Helsingin kaupunki)
16.00 Helsingin kaupungin palauterajapinta (Marjatta Peltonen, Helsingin kaupunki)

16.15 Tauko

16.30 Osallisuus-teemaisten datojen hyödyntäminen korkeakoulussa (Marketta Kyttä, Aalto-yliopisto)
16.50 Palautedatan visualisointi (Santtu Hietamäki, Sofor Oy)
17.10 Tekstianalytiikka (Mikko Niemi, Helsingin kaupunki)
17.30 Esimerkkejä tekstianalytiikan hyödyntämisestä Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla (Anne Euramaa & Miikka Haimila, Helsingin kaupunki)

17.45 Aikaa keskustelulle
18.00 Tapahtuma päättyy