Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

kulttuuri-ja-vapaa-aika - Grupper

5 dataset hittades

 • Helsingfors statistiska årsbok

  Helsingfors statistiska årsbok ger en mångsidig statistikbaserad beskrivning av Helsingfors och helsingforsborna. Många tabeller lägger även fram jämförande uppgifter om...
 • Vantaan tulevaisuuskysely 2017

  Aineisto sisältää asukkaiden näkemyksiä Vantaan kaupungin tulevaisuudesta. Aineisto on koottu verkkokyselyn kautta keväällä 2017. Kyselyaineisto käsittelee asukkaiden...
 • Helsingfors områdesvis

  Helsingfors områdesvis beskriver de 8 stordistrikten och 34 distrikten i Helsingfors. På finska, svenska och engelska presenteras huvuddragen i respektive distrikts historia och...
 • Servicekarta över Helsingforsområdet

  Servicekartan är en öppen informationskanal om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers verksamhetsställen och tjänster. Servicekartan hjälper kommuninvånare att alltid...
 • Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja

  Vantaan kaupungin tilastollista vuosikirjaa on julkaistu kaupungiksi tulovuodesta 1974 lähtien. Vuosikirja on luonteeltaan kokoomateos, jossa pyritään mahdollisimman kattavasti...