Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Dataset

18 dataset hittades

 • Helsingfors statistiska årsbok

  Helsingfors statistiska årsbok ger en mångsidig statistikbaserad beskrivning av Helsingfors och helsingforsborna. Många tabeller lägger även fram jämförande uppgifter om...
 • Helsingfors: Social välfärd

  Statistik om Social välfärd från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Barnskydd Familjerådgivningsbyrå Hemservice för barnfamiljer Underhåll och vårdnad av barn...
 • Helsingfors: Boende

  Statistik om boende från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Bostäder efter byggnadsår Bostadsbestånd efter hustyp Bostäder efter upplåtelseform Bostadsbestånd efter...
 • Helsingfors: Samfärdsel

  Statistik om transport och turism från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Kollektivtrafik i Helsingfors Kostnader för och intäkter av kollektivtrafiken Kollektivtrafiken...
 • Helsingfors: Befolkning

  Statistik om befolkning från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Helsingfors befolkning Helsingfors befolkning efter ålder och kön Befolkning samt befolkningsprognos efter...
 • Helsingfors: Hälsoservice och hälsotillstånd

  Statistik om social välfärd från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Personer som fått hälsovård föranstaltad (egen eller köpt) av staden Anlitande av öppenvårdsservice...
 • Helsingfors: Utbildning

  Statistik om utbilding från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Barn som åtnjöt småbarnspedagogik Familjer som fått barnvårdsstöd Barn som åtnjöt kommunal...
 • Helsingfors: Område och miljö

  Statistik om område och miljö från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet stordistriktsvis Markägarskap Grönområden förvaltade av Stadsmiljösektorn...
 • Helsingfors: Näringsverksamheten

  Statistik om näringsverksamheten från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i Helsingfors) efter näringsgren Arbetstillfällen...
 • Helsingfors: Arbetskraften

  Statistik om arbetskraften från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Arbetskraften och personer utanför arbetskraften distriktsvis Arbetskraften efter näringsgren och ålder...
 • Helsingfors: Val

  Statistik om val från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Kommunalvalen: röstberättigade Kommunalvalen: valda stadsfullmäktige Kommunalvalen: godkända röstsedlar...
 • Helsingfors: Inkomst och konsumtion

  Statistik om inkomst och skatten från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Inkomsttagare och inkomster efter inkomstklass i Helsingfors Inkomsttagare efter inkomstklass...
 • Helsingfors: Stadens ekonomi och personal

  Statistik om stadens ekonomi och personal från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Resultaträkning för Helsingfors stad Affärsverkens resultaträkningar Bolagens...
 • Helsingfors: Nordiska storstäder

  Statistik om nordiska storstäder från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd samt folkmängdsprognos Befolkning efter ålder Folkmängdens...
 • Helsingfors: Rättsväsen och almänn säkerhet

  Statistik om rättsväsen och allmän säkerhet från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Brott som kommit till polisens kännedom i Helsingfors polisdistrikt Utredning av brott...
 • Helsingfors: Kultur och fritid

  Statistik om kultur och fritid från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Symfoniorkestrarnas konserter Teatrar och opera Circus Dansteatrar och fristående dansgrupper Antal...
 • Helsingfors: Energi- och vattenförsörjning

  Statistik om energi- och vattenförsörjning från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Elanskaffning Elförbrukning efter abonnentgrupp Elförbrukning kommunvis Anskaffning och...
 • Helsingfors: Baltikum och S:t Petersburg

  Statistik om Baltikum och S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd Befolkning efter ålder och kön Folkmängdens förändringar...
Du kan också komma åt katalogen via API (se API-dokumentation).