Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatilastot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatilastot sisältää toimialan keskeiset asiakasmäärä- ja suoritetiedot vuodesta 2010 alkaen. Eri Excel-tiedostoissa olevat vuodet eivät kaikilta osin ole verrattavissa toisiinsa.

Aineisto sisältää erikoissairaanhoidon, terveyspalvelujen, perhepalvelujen, vanhus- ja vammaispalvelujen sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen toimintatilastot tulosyksiköittäin. Tiedot esitetään Vantaa yhteensä -tasolla.

Toimintatilastot kootaan eri asiakas- ja potilastietojärjestelmistä vuosittain. Tiedot ovat pääasiassa koko vuodelta, mahdolliset poikkileikkaustiedot on mainittu kunkin tiedon kohdalla erikseen.

Asiakas / potilas on palvelua vähintään kerran vuoden aikana käyttänyt henkilö. Mikäli asiakas on kotitalous, on se riviotsikossa mainittu.

Tunnuslukujen tietomäärittelyt ovat Vantaa kaupungin omia, eivätkä kaikilta osin vastaa valtakunnallisia määrittelyjä (Tilastokeskus ja THL).

Data och resurser

Mer information

Grupper
Geographical Coverage
Administratör Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
Publicerad 17.06.2013
Uppdaterad 05.06.2018
Uppdateringsfrekvens
Tidsserien börjar 2010
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatilastot. The maintainer of the dataset is Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 23.08.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(1)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus