Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatilastot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatilastot sisältää toimialan keskeiset asiakasmäärä- ja suoritetiedot vuodesta 2010 alkaen. Aineisto sisältää erikoissairaanhoidon, terveyspalvelujen, perhepalvelujen, vanhus- ja vammaispalvelujen sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen toimintatilastot tulosyksiköittäin. Tiedot esitetään Vantaa yhteensä -tasolla.

Eri Excel-tiedostoissa olevat vuodet eivät kaikilta osin ole verrattavissa toisiinsa eivätkä eri vuosien tietosisällöt ole täysin samanlaisia. Vuoden 2016-2019 aineistopaketti on suppeampi kuin muina vuosina.

Toimintatilastot kootaan eri asiakas- ja potilastietojärjestelmistä vuosittain. Tiedot ovat pääasiassa koko vuodelta, mahdolliset poikkileikkaustiedot on mainittu kunkin tiedon kohdalla erikseen.

Asiakas / potilas on palvelua vähintään kerran vuoden aikana käyttänyt henkilö. Mikäli asiakas on kotitalous, on se riviotsikossa mainittu.

Tunnuslukujen tietomäärittelyt ovat Vantaa kaupungin omia, eivätkä kaikilta osin vastaa valtakunnallisia määrittelyjä (Tilastokeskus ja THL).

Data och resurser

Mer information

Administratör Vantaan sosiaali- ja terveydenhuolto / Talous- ja hallintopalvelut
Publicerad 17.06.2013
Uppdaterad 25.09.2020
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Områden
Tidsserien börjar 2010
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatilastot. The maintainer of the dataset is Vantaan sosiaali- ja terveydenhuolto / Talous- ja hallintopalvelut. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 21.09.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus