Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Enkät om servicens tillgänglighet i Vanda stad 2018

Genom enkäten samlas det in information av invånarna om hur de upplever att stadens tjänster är tillgängliga runtom i staden och hur tjänsternas tillgänglighet kunde förbättras, till exempel genom att det utvecklas olika sätt att sköta ärenden. Med tillgänglighet avses både att e-tjänsterna är lätta att använda och hitta och att det är enkelt att ta sig till servicen (till exempel daghemmet, hälsocentralen, skolan eller lekplatsen).

Data och resurser

Mer information

Grupper
Datainsamlingar
Geographical Coverage
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.webropolsurveys.com/S/F0E5E7368E4A2D6D.par
Administratör Vantaan kaupungin taloussuunnittelu
Publicerad 23.05.2018
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Enkät om servicens tillgänglighet i Vanda stad 2018. The maintainer of the dataset is Vantaan kaupungin taloussuunnittelu. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 22.10.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(2)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus