Helsingfors svenska arbetarinstitutets statistiker

Statistik ur Helsingfors svenska arbetarinstituts / Arbis verksamhetsberättelse. På Excel-filens olika mellanblad finns följande uppgifter:

  • studerande enligt ämnesområde
  • studerande enligt kön
  • studerande enligt ålder och kön
  • studerandenas modersmål
  • studerandenas hemort
  • undervisningstimmar och studerande
  • planerade och hållna undervisningstimmar
  • statistik över språkkurser
  • bibliotekets besökar- och lånestatistik
  • ekonomi

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala / Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö ja lukiokoulutus
Administratörens webbplats http://www.arbis.hel.fi/
Publicerad 11.05.2012
Uppdaterad 13.08.2021
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Områden
Tidsserien börjar 2007
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors svenska arbetarinstitutets statistiker. The maintainer of the dataset is Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala / Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö ja lukiokoulutus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 24.10.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus