Pääkaupunkiseudun ilmanlaatutiedot 2013

HSY:n mittamaat ilmanlaatutiedot tunneittain eri mittausasemilta pääkaupunkiseudulta ja Uudeltamaalta vuodelta 2013.

Datan aikaleima: klo 0 on tuntikeskiarvo klo 00:00-00:59 väliseltä ajalta.

Ilmanlaadun mittausasemien sijainnit vuonna 2013 voit tarkistaa aineistosta: Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpioksidin (NO2) vuosikeskiarvot. Mittausasematiedot on saatavilla Excel-, Map Info ja Esri Shape -muodoissa.

​Ilmanlaadun vuosiraportit: http://www.hsy.fi/ilmanlaatu Ilmanlaatuportaali: http://www.ilmanlaatu.fi

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 24.04.2015
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.hsy.fi/ilmanlaatu
  2. http://www.ilmanlaatu.fi
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Pääkaupunkiseudun ilmanlaatutiedot 2013. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 04.03.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus