Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun tunnusluvut - Excel fil


Från sammanfattningen av detta dataset

HSY:n ilmanlaatutietojen raja-, ohje-, tavoite- ja kynnysarvojen verrannolliset luvut vuodesta 1985 alkaen. Vuodesta 2014 eteenpäin aineistot ovat vuosikohtaisesti kohdissa ilmanlaadun...

Källa: Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun tunnusluvut

Mer information

Fält Värde
Format XLSX
Filstorlek 0.83 MB
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsserien börjar 1985-01-01
Tidsseriens korrekthet