MyHelsinki Open API – paikat, tapahtumat ja aktiviteetit

MyHelsinki Open API on Helsingin kaupungin matkailuyksikön ylläpitämä avoin rajapinta, joka tarjoaa ajantasaista tietoa Helsingin sekä pääkaupunkiseudun paikoista, tapahtumista sekä aktiviteeteista. API:n toivotaan lisäävän avoimen datan käyttöastetta niin kaupallisissa kuin kaupunkikehityksellisissä käyttötarkoituksissa.

MyHelsinki Open API kokoaa dataa kolmesta tietolähteestä, joiden data on hyödynnettävissä JSON-muodossa:

  1. Kaupunkialustan tietokannasta
  2. Helsingin kaupungin ylläpitämästä Linked Events -tapahtumatietokannasta
  3. MyHelsinki-palvelun sisällönhallintajärjestelmästä ja Visit Finlandin Travel DataHub-tietokannasta

Paikat

Paikkatietokanta sisältää dataa Helsingin ja pääkaupunkiseudun paikoista ja toimijoista, kuten nähtävyyksistä, ravintoloista, kaupoista sekä hotelleista. Toimijat pystyvät ylläpitämään oman lokaationsa tietoja kaupunkialustan infosivun kautta. Ilmoituslomakkeelle pääsee osoitteessa https://kaupunkialustana.hel.fi/ilmoituslomake/, minkä lisäksi Helsingin kaupungin matkailuyksikkö tarkistaa, yhdenmukaistaa ja kuratoi materiaalia.

Tapahtumat

Linked Events tarjoaa kategorisoitua dataa tapahtumista Helsingissä. Se palvelee yhteisenä tietokantana kaikille Helsingin kaupunkiosastoille sekä hel.fi-web-palveluille.

Tapahtuman lisäys -UI:n kautta lisättyjen tapahtumien lisäksi Linked Events -API hakee kaiken tapahtumadatan Helsingin kaupungin kulttuuripaikoilta sekä pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastoilta. Lisäksi tapahtumia haetaan Helsingin kaupunginorkesterilta, Helsingin kaupunginmuseolta, taidemuseo HAMilta ja kaupunginteatterilta. Matkailuyksikkö syöttää ja moderoi muiden toimijoiden matkailijoita ja kaupunkilaisia kiinnostavia tapahtumia.

Aktiviteetit

MyHelsinki Open Api hakee aktiviteettitietoja Visit Finlandin DataHubista. Aktiviteetit ovat matkailijoille kohdennettuja toistuvia tapahtumakokonaisuuksia, joita markkinoidaan muun muassa MyHelsinki-palvelussa.

Kaikki Open API:n kautta kulkeva data on avointa, mutta:

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Matkailuyksikkö
Administratörens webbplats https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/
Publicerad 09.11.2018
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. http://open-api.myhelsinki.fi/
  2. http://open-api.myhelsinki.fi/doc
  3. https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/aineistoja-ja-tilastoja/
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: MyHelsinki Open API – paikat, tapahtumat ja aktiviteetit. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Matkailuyksikkö. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 07.12.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus