Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1988-1995

Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10 000 asukasta kohden vuoden 1987 lääkintöhallituksen tautiluokituksen mukaan Helsingissä vuosina 1988-1995. Luvut eivät ole ikävakioituja.

Lähteet

  1. v. 1988: Tilastollinen vuosikirja 1991 (taulukko 2.26)
  2. v. 1990: Tilastollinen vuosikirja 1992 (taulukko 2.26)
  3. v. 1991: Tilastollinen vuosikirja 1993 (taulukko 2.26)
  4. v. 1992-93: Tilastollinen vuosikirja 1994 (taulukko 2.26)
  5. v. 1994: Tilastollinen vuosikirja 1995 (taulukko 2.26)
  6. v. 1995: Tilastollinen vuosikirja 1996 (taulukko 2.26)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Tilastokeskuksen ohjevideot Px-Web-tietokannan käyttöön: http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://aluesarjat.fi/
Publicerad 12.01.2016
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1988-1995. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 18.10.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus