Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1951-1968

Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden vuoden 1948 kansainvälisen kuolemansyynimistön mukaan Helsingissä vuosina 1951-1968. Luvut eivät ole ikävakioituja.

Lähteet

  1. V. 1951-56: Tilastollinen vuosikirja 1957 (taulukko 65)
  2. V. 1957-60: Tilastollinen vuosikirja 1961 (taulukko 56)
  3. V. 1961-66: Tilastollinen vuosikirja 1967 (taulukko 53C)
  4. V. 1967-68: Tilastollinen vuosikirja 1970 (taulukko 15B)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Tilastokeskuksen ohjevideot Px-Web-tietokannan käyttöön: http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://aluesarjat.fi/
Publicerad 12.01.2016
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1951-1968. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 19.10.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus