Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1891-1950

Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10 000 asukasta kohden Helsingissä vuosina 1891-1950. Luvut eivät ole ikävakioituja.

Huomioitavaa

  1. Vanhuudenkuolio (gangraena senilis) sisältyy vanhuuden taudit (morbis senectutis) -luokkaan v. 1930 lähtien, aikaisemmin se vietiin verenkiertoelinten taudit (morbi organorum circulationis) -ryhmään.
  2. Kuolemansyy tuntematon -luokkaan sisältyvät sodan aikana kuolleiksi julistetut sodassa kadonneet, v. 1940 152, v. 1941 12, v. 1942 7 sekä v. 1944 1.
  3. Vuosina 1891-1920 raskaudenjälkeinen verenmyrkytys (septicaemia puerberalis post partum) ja abortin jälkeinen verenmyrkytys (septicaemia post abortum) ilmoitettu yhdessä. 4.Vuosina 1891-1935 umpilisäkkeen tulehdus (appendicitis) ja vatsakalvon tulehdus (peritonitis e causa ignota) ilmoitettu yhdessä.

Lähteet

  1. v. 1891-1895: Tilastollinen vuosikirja 1951 (taulukko 48)
  2. v. 1896-1950: Tilastollinen vuosikirja 1956 (taulukko 65)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Tilastokeskuksen ohjevideot Px-Web-tietokannan käyttöön: http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://aluesarjat.fi/
Publicerad 12.01.2016
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1891-1950. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 18.10.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus