8.1.2019

Från sammanfattningen av detta dataset

Statistik om befolkning från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Helsingfors befolkning Helsingfors befolkning efter ålder och kön Befolkning samt befolkningsprognos efter distrikt...

Källa: Helsinki: Väestö

Mer information

Fält Värde
Format XLS
Filstorlek 0.42 MB
Publicerad 08.01.2019
Tidsseriens korrekthet