6.4.2021

Från sammanfattningen av detta dataset

Statistik om befolkning från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Helsingfors befolkning Helsingfors befolkning efter ålder och kön Befolkning samt befolkningsprognos efter distrikt...

Källa: Helsinki: Väestö

Mer information

Fält Värde
Format XLS
Filstorlek 0.43 MB
Publicerad 06.04.2021