Statistik om befolkning från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Helsingfors befolkning
 • Helsingfors befolkning efter ålder och kön
 • Befolkning samt befolkningsprognos efter distrikt och delområde
 • Befolkning efter ålder, distrikt och delområde
 • Befolkning efter modersmål
 • Befolkning enligt modersmål och ålder
 • Befolkning efter medborgarskap
 • Personer som fått finländsk medborgarskap enligt modersmål
 • Personer som fått finländskt medborgarskap enligt tidigare medborgarskap
 • Befolkning enligt religionssamfund
 • Befolkning enligt födelseort och ålder
 • Befolkning efter ålder
 • Befolkning i Helsingforsregionens kommuner
 • Bostadshushåll efter antal personer
 • Familjer enligt familjetyp och barnens ålder
 • Helsingfors folkmängd och befolkningsförändringar
 • Befolkningens förändringar distriktsvis
 • Ingångna äktenskap samt skilsmässor
 • Åldersdifferentierade fruktsamhetstal
 • Födda
 • Döda
 • Levande födda och döda
 • Döda efter ålder och kön
 • Förväntat antal levnadsår (återstående medellivslängd)
 • Flyttningsrörelsen
 • In- och utflyttade efter ålder och kön
 • Flyttningsrörelsen efter flyttningsområde
 • Flyttningsrörelsen inom landet efter landskap
 • Flyttningsrörelsen mellan Helsingfors och övriga kommuner i Helsingforsregionen
 • Flyttningsrörelsen mellan Huvudstadregionen, övriga Helsingforsregionen och Helsingforsregionen
 • Flyttningsrörelsen mellan Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg
 • Flyttningsrörelsen mellan Helsingfors och övriga kommuner i Helsingforsregionen
 • 16 år fyllda som flyttat inom landet efter utbildningsnivå

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Administratörens webbplats https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Källa Henkikirjat, Väestörekisterikeskus, Tilastokeskus, Helsingin kaupunki
Publicerad 25.01.2016
Uppdaterad 27.02.2023
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Kategorier
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2017
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Befolkning. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto and the original author is Henkikirjat, Väestörekisterikeskus, Tilastokeskus, Helsingin kaupunki. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 22.04.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus