Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Statistik om val från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Kommunalvalen: röstberättigade
 • Kommunalvalen: valda stadsfullmäktige
 • Kommunalvalen: godkända röstsedlar
 • Kommunalvalen: partiernas röstandelar
 • Riksdagsmannavalen: röstberättigade
 • Riksdagsmannavalen: invalda riksdagsmän
 • Riksdagsmannavalen: godkända röstsedlar
 • Riksdagsmannavalen: partiernas röstandelar
 • Valet av republikens president
 • Europarlamentsvalen

Data och resurser

Mer information

Grupper
Datainsamlingar
Geographical Coverage
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
Källa Tilastokeskus, Helsingin kaupungin tietokeskus
Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Publicerad 22.01.2016
Uppdaterad 09.01.2019
Uppdateringsfrekvens
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Val. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot and the original author is Tilastokeskus, Helsingin kaupungin tietokeskus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 23.08.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(1)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus