Statistik om arbetskraften från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Arbetskraften och personer utanför arbetskraften distriktsvis
 • Arbetskraften efter näringsgren och ålder
 • Arbetskraften efter utbildningsnivå
 • Andelen sysselsatta i olika åldersgrupper efter kön och ålder
 • Arbetslöshetsgrad enligt kön
 • Arbetskraften och befolkning utanför arbetskraften i huvudstadsregionen
 • Arbetskraften och befolkning utanför arbetskraften i Helsingforsregionen och i hela landet
 • Arbetslösa arbetssökande
 • Inpendlare till Helsingfors enligt boningsort
 • Pendling till och från Helsingfors
 • Arbetskonflikter

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Administratörens webbplats https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Källa Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö
Publicerad 22.01.2016
Uppdaterad 27.02.2023
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Kategorier
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2017
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Arbetskraften. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto and the original author is Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 22.04.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus