Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Statistik om arbetskraften från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Arbetskraften och personer utanför arbetskraften distriktsvis
 • Arbetskraften efter näringsgren och ålder
 • Arbetskraften efter utbildningsnivå
 • Andelen sysselsatta i olika åldersgrupper efter kön och ålder
 • Arbetslöshetsgrad enligt kön
 • Arbetskraften och befolkning utanför arbetskraften i huvudstadsregionen
 • Arbetskraften och befolkning utanför arbetskraften i Helsingforsregionen och i hela landet
 • Arbetslösa arbetssökande
 • Inpendlare till Helsingfors enligt boningsort
 • Pendling till och från Helsingfors
 • Arbetskonflikter

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Källa Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö
Publicerad 22.01.2016
Uppdaterad 29.01.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Arbetskraften. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot and the original author is Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 20.09.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus