Statistik om inkomst och skatten från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Inkomsttagare och inkomster efter inkomstklass i Helsingfors
 • Inkomsttagare efter inkomstklass
 • Inkomsttagare efter kön och ålder
 • Statsskattepliktiga inkomster
 • Enskilda personers inkomster efter inkomstklass i Helsingfors
 • Enskilda personers beskattning efter inkomstklass i Helsingfors
 • Statsskattepliktiga inkomster i medeltal efter inkomsttagarens kön och ålder
 • Statsskattepliktiga inkomster per inkomsttagare
 • Olika slags bostadshushålls statsskattepliktiga inkomster
 • Samfundsskatt
 • Levnadskostnadsindex
 • Förtjänstnivåindex

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Källa Tilastokeskus, Verohallinto
Publicerad 22.01.2016
Uppdaterad 29.01.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Inkomst och konsumtion. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot and the original author is Tilastokeskus, Verohallinto. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 04.03.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus