8.1.2019

Från sammanfattningen av detta dataset

Statistik om Social välfärd från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Barnskydd Familjerådgivningsbyrå Hemservice för barnfamiljer Underhåll och vårdnad av barn FPA-förmåner till...

Källa: Helsinki: Sosiaalinen hyvinvointi

Mer information

Fält Värde
Format XLS
Filstorlek 0.27 MB
Publicerad 08.01.2019
Tidsseriens korrekthet