Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Statistik om Social välfärd från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Barnskydd
 • Familjerådgivningsbyrå
 • Hemservice för barnfamiljer
 • Underhåll och vårdnad av barn
 • FPA-förmåner till barnfamiljer
 • Handikappservice och ekonomiskt stöd samt färdtjänst enligt socialvårdslagen
 • Specialomsorger om utvecklingsstörda
 • Handikappförmåner
 • Missbrukarvården
 • Utkomststöd
 • Utkomststöd distriktvis
 • Hushåll med allmänt bostadsbidrag
 • Mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare
 • Allmänt och pensionstagares bostadsbidrag: Helsingfors och hela landet
 • Stödd boendeservices
 • Stöd för närståendevård
 • Verksamheten vid service- och rekreationscentralerna för äldre samt dagverksamheten
 • Institutionsvård och boendeservice för äldre
 • Pensionstagare i Helsingfors
 • Pensionstagare: Helsingforsregionen, Tammerfors, Åbo, Uleåborg och hela landet

Data och resurser

Mer information

Grupper
Datainsamlingar
Geographical Coverage
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
Källa Sosiaali- ja terveystoimiala, Kela, Eläketurvakeskus
Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Publicerad 25.01.2016
Uppdaterad 08.01.2019
Uppdateringsfrekvens
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Social välfärd. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot and the original author is Sosiaali- ja terveystoimiala, Kela, Eläketurvakeskus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 18.10.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(1)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus