Statistik om Social välfärd från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Barnskydd
 • Familjerådgivningsbyrå
 • Hemservice för barnfamiljer
 • Underhåll och vårdnad av barn
 • FPA-förmåner till barnfamiljer
 • Handikappservice och ekonomiskt stöd samt färdtjänst enligt socialvårdslagen
 • Specialomsorger om utvecklingsstörda
 • Handikappförmåner
 • Missbrukarvården
 • Utkomststöd
 • Utkomststöd distriktvis
 • Hushåll med allmänt bostadsbidrag
 • Mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare
 • Allmänt och pensionstagares bostadsbidrag: Helsingfors och hela landet
 • Stödd boendeservices
 • Stöd för närståendevård
 • Verksamheten vid service- och rekreationscentralerna för äldre samt dagverksamheten
 • Institutionsvård och boendeservice för äldre
 • Pensionstagare i Helsingfors
 • Pensionstagare: Helsingforsregionen, Tammerfors, Åbo, Uleåborg och hela landet

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Källa Sosiaali- ja terveystoimiala, Kela, Eläketurvakeskus
Publicerad 25.01.2016
Uppdaterad 22.02.2022
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Social välfärd. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto and the original author is Sosiaali- ja terveystoimiala, Kela, Eläketurvakeskus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 25.05.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus