Statistik om nordiska storstäder från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Areal och folktäthet
 • Folkmängd samt folkmängdsprognos
 • Befolkning efter ålder
 • Folkmängdens förändringar
 • Folkmängd efter kön och civilstånd
 • Döda efter ålder
 • Befolkningens (25–64-åringar) utbildning enligt antal skolningsår
 • Utländska medborgare
 • Arbetsplatser efter näringsgren (NI 2008)
 • Förvärvsarbetsfrekvensen (20–64-åringar)
 • Sysselsatt arbetskraft efter ålder
 • Arbetslösa arbetssökande efter ålder (årsmedeltal)
 • Bostadsstruktur efter hustyp och lägenhetstyp
 • Färdigställda bostäder efter lägenhetstyp
 • Flygtrafik
 • Kommunala val

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Administratörens webbplats https://www.nordstat.org
Källa NORDSTAT-tietokanta: www.nordstat.org
Publicerad 22.01.2016
Uppdaterad 27.02.2023
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Kategorier
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2017
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Nordiska storstäder. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto and the original author is NORDSTAT-tietokanta: www.nordstat.org. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 2023-12-02 04:47:06.540654 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus