Helsingfors: Rättsväsen och almänn säkerhet

Statistik om rättsväsen och allmän säkerhet från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Brott som kommit till polisens kännedom i Helsingfors polisdistrikt
 • Utredning av brott som kommit till polisens kännedom i Helsingfors polisdistrikt
 • Vissa brott som kommit till polisens kännedom
 • Förseelseböter, straffanspråksböter samt fällande domar i första rättsinstans
 • Vid tingsrätten avgjorda ärenden
 • Hyresärenden avgjorda vid Helsingfors tingsrätt
 • Antal omhändertaganden av berusade
 • Räddningsverkets verksamhet

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Källa Helsingin poliisilaitos, Tilastokeskus, Oikeusministeriö, Pelastuslaitos
Publicerad 22.01.2016
Uppdaterad 06.04.2021
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Rättsväsen och almänn säkerhet. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot and the original author is Helsingin poliisilaitos, Tilastokeskus, Oikeusministeriö, Pelastuslaitos. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 31.07.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus