Statistik om transport och turism från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Kollektivtrafik i Helsingfors
 • Kostnader för och intäkter av kollektivtrafiken
 • Kollektivtrafiken i Helsingfors, Tammerfors och Åbo
 • Trafikvolymen i september
 • Antal passagerare inom persontrafiken som överskridit trafikräknelinjen
 • Motorfordon registrerade i Helsingfors
 • Inregistrerade bilar
 • Körkort
 • Vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom
 • Offer vid vägtrafikolyckor efter trafikantgrupp
 • Offer vid vägtrafikolyckor efter ålder och trafikantgrupp
 • Flygtrafik: Helsingfors - Vanda flygstation och hela landet
 • Trafiken vid Helsingfors–Malm flygstation
 • Järnvägarnas passagerartrafik inom Helsingfors område och i hela landet
 • Järnvägarnas godstrafik i Helsingforsregionen
 • Passagerartrafik sjöledes
 • Import och export sjöledes
 • Import och export sjöledes efter varugrupp
 • Fartyg som hör till handelsflottan
 • Ankomna fartyg
 • Härbergerings- och restaurangverksamhet
 • Hotell och övernattningar
 • Restauranger och deras alkoholförsäljning

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Källa Helsingin seudun liikenne (HSL), Kaupunkiympäristön toimiala, Tilastokeskus, Trafi, Liikenneturva, Finavia Oyj, VR-Yhtymä Oy, Liikennevirasto, Helsingin Satama Oy, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Publicerad 25.01.2016
Uppdaterad 06.04.2021
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Samfärdsel. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot and the original author is Helsingin seudun liikenne (HSL), Kaupunkiympäristön toimiala, Tilastokeskus, Trafi, Liikenneturva, Finavia Oyj, VR-Yhtymä Oy, Liikennevirasto, Helsingin Satama Oy, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 20.04.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus