Statistik om stadens ekonomi och personal från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Resultaträkning för Helsingfors stad
 • Affärsverkens resultaträkningar
 • Bolagens resultaträkningar
 • Koncernfinansieringsanalys för Helsingfors stad (bara i 2018 årsbok)
 • Balansräkning för Helsingfors stad
 • Affärsverkens balansräkningar
 • Bolagens balansräkningar
 • Koncernbalans för Helsingfors stad
 • Finansieringskalkyl
 • Investeringar projekttypsvis
 • Stadens sektorers inkomster och utgifter
 • Specifikation av fastighetskatten
 • Helsingfors stads skatteinkomster, dess driftsekonomis statsandel och årsbidraget
 • Personalutgifter
 • Stadens anställda sektorvis
 • Anslagssysselsatta vid Helsingfors stad sektorvis
 • Stadens personal (bara i 2018 årsbok)
 • Arbetsolycksfall vid staden verk och inrättningar

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Administratörens webbplats https://www.hel.fi/kaupunkitieto
Källa Helsingin kaupunginkanslia, OP Vakuutus Oy
Publicerad 22.01.2016
Uppdaterad 27.02.2023
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
 6. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/22_12_19_Helsingin_tilastollinen_vuosikirja_2022.pdf
Kategorier
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2017
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Stadens ekonomi och personal. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto and the original author is Helsingin kaupunginkanslia, OP Vakuutus Oy. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 22.04.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus