Statistik om kultur och fritid från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Symfoniorkestrarnas konserter
 • Teatrar och opera
 • Circus
 • Dansteatrar och fristående dansgrupper
 • Antal besökare vid turistmål i Helsingfors
 • Stadsbiblioteket
 • Besök i museer och på Riksarkivet
 • Biografernas verksamhet
 • Idrottsverksamhet

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Källa Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Teatterin tiedotuskeskus, Sirkuksen tiedotuskeskus, Tanssin tiedotuskeskus, Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Museovirasto, Suomen elokuvasäätiö
Publicerad 22.01.2016
Uppdaterad 22.02.2022
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Kultur och fritid. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto and the original author is Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Teatterin tiedotuskeskus, Sirkuksen tiedotuskeskus, Tanssin tiedotuskeskus, Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Museovirasto, Suomen elokuvasäätiö. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 12.08.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus