Statistik om energi- och vattenförsörjning från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

  • Elanskaffning
  • Elförbrukning efter abonnentgrupp
  • Elförbrukning kommunvis
  • Anskaffning och försäljning av fjärrvärme
  • Pumpning, försäljning och specifikförbrukning av vatten

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Källa Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Energiateollisuus ry, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) sekä ao. kaupungit
Publicerad 22.01.2016
Uppdaterad 06.04.2021
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
  2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
  3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
  4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Energi- och vattenförsörjning. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot and the original author is Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Energiateollisuus ry, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) sekä ao. kaupungit. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 20.04.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus