Statistik om Baltikum och S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Areal och folktäthet
 • Folkmängd
 • Befolkning efter ålder och kön
 • Folkmängdens förändringar
 • Förväntat antal levnadsår (återstående medellivslängd)
 • Födda, döda, äktenskap och skillsmässor
 • Bostadshushåll
 • Bostadsstruktur efter hustyp
 • Färdigställda bostäder
 • Förvärvsarbetande befolkning
 • Arbetsplatser efter näingsgren
 • Arbetslösa
 • Antal bäddplatser vid sjukhusen
 • Barnens dagvård, kommunala och privata daghem
 • Biografer och museer
 • Teatrar och bibliotek
 • Turism
 • Flygtrafik

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Källa Viron tilastotoimisto, Latvian tilastokeskus, Liettuan tilastokeskus, Venäjän tilastopalvelun Pietarin ja Leningradin alueellinen laitos (Petrostat)
Publicerad 22.01.2016
Uppdaterad 06.04.2021
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Baltikum och S:t Petersburg. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot and the original author is Viron tilastotoimisto, Latvian tilastokeskus, Liettuan tilastokeskus, Venäjän tilastopalvelun Pietarin ja Leningradin alueellinen laitos (Petrostat). The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 19.09.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus