8.1.2019

Från sammanfattningen av detta dataset

Statistik om område och miljö från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet stordistriktsvis Markägarskap Grönområden förvaltade av Stadsmiljösektorn Luftens...

Källa: Helsinki: Alue ja ympäristö

Mer information

Fält Värde
Format XLS
Filstorlek 0.14 MB
Publicerad 08.01.2019
Tidsseriens korrekthet