Statistik om område och miljö från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Areal och folktäthet stordistriktsvis
 • Markägarskap
 • Grönområden förvaltade av Stadsmiljösektorn
 • Luftens temperatur och vattenståndet
 • Nederbörd, fuktighet och solsken
 • Halter av inandningsbara partiklar, kvävedioxid och ozon i luften
 • Utsläpp av växthusgaser motsvarande konsumtionen i Helsingfors
 • Rening av avloppsvatten
 • Vattenkvaliteten i vissa havsområden i Helsingfors
 • Avfall mottaget på Käringmossens avstjälpningsplats enligt slag
 • Problem- och nyttoavfall insamlat i Huvudstadsregionen

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Källa Kaupunkiympäristön toimiala, Maanmittauslaitos, Ilmatieteen laitos, HSY
Publicerad 25.01.2016
Uppdaterad 06.04.2021
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Område och miljö. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot and the original author is Kaupunkiympäristön toimiala, Maanmittauslaitos, Ilmatieteen laitos, HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 21.09.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus