Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Helsingin väkiluku iän mukaan alueittain 1.1.1992-2014 ja väestöennuste 1.1.2015-2024.

Väestöennuste on laadittu kesäkuussa 2014.

Aineisto sisältää alueet, joilla on vähintään 100 asukasta. Aineistosta on salattu alueet, joilla asuu alle 100 henkilöä.

Aluekoodi vastaa Seutukartan KOKOTUN-aluekoodia.

Kohdejoukko ja rajaus Alueittainen väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennusteet laaditaan vuosittain alueittain ja ikäryhmittäin kymmeneksi vuodeksi. Väestöennuste laaditaan ottaen huomioon väestön ikä- ja sukupuolirakenne sekä syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehitys.

Tietoja ennustemenetelmästä esim. raportissa Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2014-2050, Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2013:29.

Data och resurser

Mer information

Grupper
Datainsamlingar
Geographical Coverage
Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Publicerad 18.06.2014
Uppdateringsfrekvens
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin väestöennuste 2015-2024. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 26.08.2019 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Rating

(1)

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus