Helsingin työväestön asunto-olot vuonna 1900; tietoa huoneiden lukumäärästä - PxWeb databas


Från sammanfattningen av detta dataset

Helsingin työväestön asunto-olot vuonna 1900; sisältää tietoa asuntojen huoneiden lukumäärästä kaupunginosittain. Tutkimuksen tiedot kerättiin 10 419 asunnosta, joissa asui 45 947...

Källa: Helsingin työväestön asunto-olot vuonna 1900; tietoa huoneiden lukumäärästä

Mer information

Fält Värde
Format PXWEB