Helsingin suomenkielisen työväenopiston tilastot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston toimintakertomuksen tilastot. Excel-tiedoston eri välilehdille on koottu seuraavat tilastot:

  • Opiskelijat äidinkielen ja sukupuolen mukaan
  • Opetustuntien, kurssilaisten ja opistossa opiskeltujen tuntien määrä
  • Opiskelijatilastot: sukupuoli- ja ikäjakauma alueopistoittain
  • Opiskelijatilastot: sukupuoli- ja ikäjakauma aineryhmittäin
  • Kurssit, tunnit ja kurssilaiset aineryhmittäin

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala / Vapaa sivistystyö
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/www/sto/fi
Publicerad 19.03.2013
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin suomenkielisen työväenopiston tilastot. The maintainer of the dataset is Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala / Vapaa sivistystyö. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 26.10.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus