Helsingforsregionens stationspunkter och -polygoner - Stationernas mittpunkter (TAB)


Från sammanfattningen av detta dataset

Mittpunkterna i tåg- och metrostationerna i Helsingforsregionen samt polygoner formade som perrongområden.

Källa: Helsingin seudun asemapisteet ja -polygonit

Mer information

Fält Värde
Format TAB
Filstorlek 0.0 MB
Koordinatsystem ETRS-GK25