Helsingforsregionens stationspunkter och -polygoner - Stationernas polygoner (TAB)


Från sammanfattningen av detta dataset

Mittpunkterna i tåg- och metrostationerna i Helsingforsregionen samt polygoner formade som perrongområden.

Källa: Helsingin seudun asemapisteet ja -polygonit

Mer information

Fält Värde
Format TAB
Filstorlek 0.01 MB
Koordinatsystem ETRS-GK25