Helsingin rakennetut kiinteistöt sekä lämmitettävät rakennukset ja huoneet kaupunginosittain 1870-1930

Aineisto sisältää tietoa rakennetuista kiinteistöistä sekä lämmitettävistä rakennuksista, huoneista ja huoneista/rakennus Helsingin kaupunginosittain vuoden 1930 aluejaon mukaan.

Huomioitavaa

  1. Vuodelta 1870 puuttuu tietoa rakennusten jakautumisesta lämmitettäviin ja lämmittämättömiin.
  2. Rautatien länsi- ja itäpuolella olevaa nykyistä kaupunkiin yhdistettyä aluetta koskevat tiedot vuosilta 1870-90, siltä osin kuin rakennuslaskennat käsittivät tämän alueen, sisältyvät XIII-XV ja X-XII kaupunginosan lukuihin, lukuun ottamatta v. 1880, jolta vuodelta rakennettujen kiinteistöjen ja rakennusten luku Arabiassa, Annalassa ja Vanhassakaupungissa on erikseen ilmoitettu. Ruskeasuo ja Uusipelto sisältyvät tähän vain v. 1930.
  3. Yhdistetyt tiedot kaupunginosista X, XI ja XII vuodelta 1880: lukuihin sisältyvät molemmat Verkkosaaret.
  4. Kaupunginosaan XI vuodelta 1900: lukuihin sisältyvät Alppila ja Vesilinna
  5. Kaupunginosaan XII vuodelta 1900: lukuihin sisältyy myös Sofianlehto
  6. Lämmitettävien huoneiden lkm v. 1910 oli kiinteistö- ja rakennuslaskennan mukaan 90737; luku eroaa melkoisesti samaan aikaan toimitetussa asuntolaskennassa saadusta luvusta.

Lähteet

  1. V. 1870-1930: Tilastollinen vuosikirja 1950 (taul. 11)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Tilastokeskuksen ohjevideot Px-Web-tietokannan käyttöön: http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://aluesarjat.fi/
Publicerad 12.01.2016
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin rakennetut kiinteistöt sekä lämmitettävät rakennukset ja huoneet kaupunginosittain 1870-1930. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 29.07.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus